نکات مهم در اجرای سازه های فلزی پیچی

با گسترش صنعت ساختمان، یکی از روش های اجرای صنعتی ساختمان استفاده از اتصالات پیچی بصورت گسترده در این صنعت است. این موضوع در ساختمانهای بلند مرتبه نیز گسترش یافته و نقطه نظرات فنی و متفاوتی در این خصوص وجود دارد.

همانطور که می دانیم در گذشته ساختمانهای عادی عمدتا بصورت جوشی ساخته می شد و در حال حاضر هم این موضوع  انجام می شود. اما در پروژه های بزرگ تمایل بسیاری از کارفرمایان به استفاده از سیستم پیچی می باشد.

به طور کلی مزایای روش پیچی بشرح زیر می باشد:

  1. ساخت قطعات در کارخانه و در نتیجه امکان کنترل کیفی بهتر در مرحله ساخت و بازرسی و انجام بازرسی های ابعادی و جوش بصورت کاملتر
  2. سرعت بالای ساخت و نصب بدلیل امکان گسترش خط تولید و مراحل نصب در کارگاه

با این حال برخی از موارد در این خصوص وجود دارد که باید به آن توجه داشت:

  1. با توجه به اینکه اتصالات کارگاهی توسط پیچ و نوعا پیچ های پر مقاومت انجام می شود، تهیه  پیچ های پر مقاومت از منابع معتبر و شرکتهای دارای تائیدیه فنی ضروری است، ضمن اینکه مطابق مقررات ملی ساختمان آزمایشهای فنی باید مطابق ضوابط بر روی پیچها انجام شود.
  2. اتصالات پیچی شامل اتصالات اتکایی و اصطکاکی می باشد. در اتصالات اصطکاکی باید الزاما از پیچهای پر مقاومت استفاده شود و پیچ ها به مقدار پیش تنیدگی مناسب برسد. در این راستا بهترین روش  استفاده از پیچهای خود تحکیم بوده و یا باید به وسیله  ترک متر (torque meter) از پیش تنیدگی اتصالات پیچی اطمینان حاصل نمود. استفاده از ترک متر در ارتفاع، با توجه به وزن و ابعاد آن مشکلات خاص خود را دارد . در نتیجه استفاده از پیچ های خود تحکیم توصیه می شود.

 یکی از روشهای توصیه شده در ساخمانهای صنعتی استفاده از پیش نصب به منظور کنترل ساخت می باشد و در این راستا باید سازه قبل از نصب در محل در کارخانه پیش نصب شود تا از کیفیت ساخت به لحاظ ابعادی اطمینان حاصل شده و سپس نسبت به حمل و نصب در محل اقدام شود.

در حال حاضر در ساختمانهای بلند این کنترل انجام نمی شود و در نتیجه قطعه ساخته شده مستقیما به کارگاه حمل می شود.

لذا در مواردی که ساختمان از لحاظ معماری منظم نمی باشد و تنوع سایز در قطعات فلزی وجود دارد و یا به دلیل مشکلات نصب مانند شاقول نبودن ستونها امکان رخ دادن خطای نصب بیشتر است.  متاسفانه گاهی  این نقیصه با روشهای نامناسب که عمدتا استفاده از روش هوابرش جهت اصلاح قطر سوراخ پیچها برای ایجاد امکان مونتاژ جبران می شود، در حالیکه باید اصلاح سوراخها با روشهای مناسب و مورد تایید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان انجام شود.

با توجه به توضیحات فوق چنانچه از روش پیچی استفاده می شود نکات فوق باید رعایت شود.

درباره مهدی قنبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *