نمونه نقشه فرآیندی -Process Map- در یک شرکت پیمانکاری

یکی از تغییرات عمده نسخه ۲۰۰۰ استاندارد ISO 9001 نسبت به نسخه ۱۹۹۴، تاکید بر روی رویکرد فرآیندگرا بود. این رویکرد در استاندارد ISO 9000:2005 به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت برشمرده شده است و فرآیند را اینچنین تعریف می کند: مجموعه ای از فعالیت های مرتبط و تاثیرگذار، که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند.

S&Q - Process A and B

رویکرد فرایندی یک روش توانمند برای سازماندهی و مدیریت فعالیت ها به منظور ایجاد ارزش برای مشتری و سایر ذینفعان سازمان است.

سازمان ها اغلب در قالب سلسله مراتب سازمانی واحدهای عملیاتی خود ایجاد شده اند و معمولا به صورت عمودی، با مسئولیت برای تولید خروجی های مورد نظری که بین واحدهای عملیاتی تقسیم شده است، مدیریت می شوند.

مشتری نهایی یا برخی از ذینفعان معمولا در تماس مستقیم با سازمان نیستند. از این رو، مسایلی که در فصول مشترک سازمان رخ می‏دهد اغلب از اولویت کمتری نسبت به اهداف کوتاه مدت واحدهای سازمانی برخوردار هستند. این نکته باعث می گردد توجه ای اندک یا بدون بهبود بر روی ذینفعان صورت گیرد. از این رو  معمولا اقدامات برروی واحدهای سازمانی متمرکز می‏شوند بجای آنکه به خروجی های مورد نظر توجه نمایند.

رویکرد فرایندی مدیریت افقی را معرفی می نماید. این رویکرد از میان مرز بین واحدهای مختلف سازمان عبور کرده و تمرکز آنها را بر روی اهداف اصلی سازمان متحد می نماید.

این رویکرد همچنین مدیریت فصول مشترک فرایندها را بهبود می بخشد.

نمونه ای از فرایندهای بهم پیوند دهنده بخش های یک سازمان
نمونه ای از فرایندهای بهم پیوند دهنده بخش های یک سازمان

جهت آشنایی بیشتر با رویکرد فرآیندی میتوانید به راهنمایی که توسط سازمان ایزو تهیه شده و یا ترجمه بخشهایی از آن در سایت آقای حسین صادق فر  رجوع فرمایید.

مطابق بند ۴-۱ (الزامات عمومی) استاندارد ISO 9001:2008 سازمان باید سیستم مدیریت کیفیتی را مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی ایجاد، مستند و مستقر و نگهداری نماید و به طور مستمر اثربخشی آنرا بهبود دهد. در این راستا سازمان باید:

  • الف) فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در تمام سازمان تعیین نماید. (ر.ک.۱-۲)،
  • ب) توالی و تأثیرات متقابل این فرایندها را معین نماید،
  • پ) معیارها و روش هایی را معین نماید تا بدین وسیله از اثربخشی اجرا و کنترل این فرایندها اطمینان حاصل نماید،
  • ت) از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی اجرا و پایش این فرایندها، اطمینان حاصل نماید،
  • ث) این فرایندها را مورد پایش، در صورت کاربرد اندازه گیری و تحلیل قرار دهد و
  • ج) اقدامات لازم برای دستیابی به نتایج طرح ریزی شده و نیز بهبود مستمر این فرایندها را به عمل آورد.

این فرایندها باید مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی توسط سازمان مدیریت شوند.

هدف از تدوین نقشه فرآیندی، نمایش فرایندها و ارتباط و تقدم و تأخر آنها است (موارد الف و ب). حین استقرار سیستم مدیریت کیفیت / سیستم مدیریت یکپارچه، سازمانها اغلب در ابتدا به تهیه نقشه فرآیندی می پردازند و پس از تایید آن توسط مدیریت ارشد سازمان، وارد جزئیات بیشتر نظیر تهیه روشهای اجرایی، دستورالعملها و فرمها می شوند.

درباره ابوالفضل آهنی

ابوالفضل آهنی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. در ابتدا بیشتر متمایل به کاربرد آمار، هوش مصنوعی و تئوری تصمیم گیری برای مدلسازی ریاضی و حل مسائل پیچیده مهندسی و مدیریتی بود، ولی پس از همکاری با شرکتهای پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی مجذوب پیچیدگی های خاص این نوع پروژه های عظیم شد و برای مهار این نوع پیچیدگی ها، به جستجو و پیگیری مستمر مقالات و کتب تخصصی مربوطه پرداخت. پس از کسب تجربیاتی در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه، طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه، سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت HSE؛ او علاقه مند به ترویج دانش مدیریت پروژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *