Farshadfar-Rrahnamaie-aghd-gharardad-EPC
راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت EPC در طرح های عمرانی

راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت EPC در طرح های عمرانی

نویسنده این کتاب آقای مهندس محمد علی فرشادفر است که ایشان ضمنا کارشناس رسمی دادگستری هم هستند. نویسنده در فصل اول به اجمال به مرور مواردی مانند انواع قرادادهای پیمانکاری (روش های انجام پروژه)، فیدیک (FIDIC)، روش های تامین منابع مالی در طرح های عمرانی و غیرعمرانی می پردازد. در فصل دوم پس از مرور تاریخچه قراردادهای طرح و ساخت (EPC، به موارد کاربردی تری مانند ضوابط و تقسیم بندی تخصص های پیمانکاران طرح و ساخت، و مراحل ارزیابی توان انجام کار مناقصه گران و نیز گامهای برگزاری مناقصه پرداخته مب شود. در فصل سوم به بررسی تطبیقی شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دو عاملی (EPC) با قراردادهای متعارف سه عاملی (DBB) در طرح های عمرانی می پردازد. این بررسی تطبیقی با ارائه یک جدول دو ستونه مانند نمونه زیر در صفحات ۱۷۳-۲۲۶ خاتمه داده می شود:

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای سه عاملی (DBB)

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دو عاملی (EPC)

ماده ۱۸- مسئولیت حسن انجام کار

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان بر عهده دارد.

ماده ۴-۱- تعهدهای عمومی پیمانکار

پیمانکار، مسئول کفایت، پایداری، و ایمنی همه عملیات در کارگاه، همه روشهای ساخت و اجرا و مجموع کارهاست.

در فصل چهارم شرایط عمومی و خصوصی پیمان قرارداد همسان طرح و ساخت (بخشنامه ۱۰۱/۸۵۴۲۸ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵) ارائه شده است. فصل پنجم این کتاب ۷ مورد دیگر از بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه را پوشش می دهد. مطالعه این فصل حاوی مطالب مفیدی است از جمله:

 • آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت – جدول ۱: عنوان ها و پایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت به تفکیک رشته پیمانکاری و تخصص مشاوره مورد نیاز
 • دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت (و فرمهای پیوستش)
 • دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک طرح در کارهای طرح و ساخت -به زبان ساده، این بخش نحوه تهیه اسناد مناقصه یا درخواست پیشنهاد (RFP) را توضیح می دهد.
 • راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت – به زبان ساده، این بخش الزامات، گردش کارها و فرمهای مورد نیاز در مرحله ارزیابی اولیه و تهیه فهرست کوتاه را ارائه می کند.
 • راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت

این راهنما ضمن تشریح دقیق مراحل و مدارک یک مناقصه، نمونه یک کاربرگ مناقصه را ارائه می کند. به نظر من تکمیل فرم اخیر توسط مناقصه گذار (کارفرما) می تواند با شفاف شدن هر چه بیشتر مناقصه، به هر دو طرف مناقصه گزار و مناقصه گر کمک شایانی کند. در انتهای این راهنما، مواردی مانند نمونه فرمهای صورتجلسه گشایش پیشنهادها (پاکتهای فنی و مالی) ارائه شده است.

 • آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

حتما شما هم از خودتان این سئوال را پرسیده اید که بخش توسعه بازار یک شرکت چگونه و با چه مدارکی اقدام به رتبه بندی شرکت خود می کند. با مطالعه این آیین نامه، به همه سئوالهایتان در این زمینه پاسخ داده می شود.

البته بخشنامه های فوق را می توان از سایت سازمان برنامه و بودجه دانلود و مطالعه کرد ولی برای کسانی که به این بخشنامه ها مراجعه مکرر دارند، استفاده از نسخه فیزیکی این کتاب راحت تر خواهد بود. در مجموع این کتاب به گروه های زیر توصیه می شود:

 1. مدیران و کارشناسان واحدهای بازرگانی شرکتها
 2. کارشناسان سیستم و تضمین کیفیت (پنجم فصل به نوعی بند ۷-۴ استاندارد ISO 9001:2008 را پوشش می دهد. لذا می تواند جهت الگو برداری حین نگارش دستورالعمل مرتبط و نیز ممیزی داخلی سیستم به کار رود.)

چاپ اول (۱۳۹۰) این کتاب در پنج فصل و ۵۷۶ صفحه توسط نوآور منتشر شده و به مبلغ ۲۵ هزار تومن به فروش می‏‏‏ رسد که با خرید اینترنتی از سایت این انتشارات می‏ توانید از تخفیف ۱۰% برخوردار شوید.

  فهرست مطالب
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
فصل اول – کلیات

انواع قرادادهای پیمانکاری (روش های انجام پروژه)

 • روش خوداجرا (امانی) (in – House)
 • روش متعارف- سنتی (سه عاملی) (طراحی- مناقصه- ساخت) (DB)
 • روش مدیریت اجرا (چهار عاملی) (constraction Management)
 • روش طراحی / ساخت (دو عاملی) (Design – Build)
 • روش طراحی- تدارک- ساخت (EPC)
 • روش ساخت- بهره برداری و انتقال (BOT) (Build- Operate Transfer)

نگاهی اجمالی به فیدیک (FIDIC)

 • کتاب قرمز (red book): شرایط عمومی کارهای ساختمانی
 • کتاب زرد (yellow book): شرایط عمومی طرح های طراحی و ساخت
 • کتاب نقره ای (silver book): شرایط عمومی برای پروژه های EPC و کلید گردان
 • کتاب سبز (green book): فرم مختصر قرارداد

روش های تامین منابع مالی در طرح های عمرانی و غیرعمرانی

 • خلاصه درآمدهای دولت در قانون بودجه
 • اوراق قرضه
 • وراق مشارکت
 • استقراض دولت
 • ۱ـ فاینانس خارجی ۱ـ۱ـ اعتبارات صادراتی ۱ـ۲ـ وام های تجاری
 • ۲ـ قراردادهای بیع متقابل
 • ۳ـ قراردادهای ساخت و بهره برداری
 • ۱-۳) قرارداد ساخت- بهره برداری و انتقال (B.O.T)
 • فرآیند اجرای پروژه به روش (B.O.T)
 • مراحل مختلف اجرایی روش (B.O.T)
 • مزایای مترتب در روش (B.O.T)
 • مشکلات مطرح در روش (B.O.T)
 • اهم مسایل حقوقی مرتبط با اجرای طرح های عمرانی به روش  (B.O.T)
 • ۲-۳) قراردادهای ساخت- تملک و بهره برداری (B.O.O)
 • ۳-۳) قراردادهای ساخت- تملک- بهره برداری و انتقال (B.O.O.T)
 • ۴-۳) قراردادهای ساخت- تملک- بهره برداری و فروش (B.O.O.S)
 • ۳-۵) قراردادهای ساخت- اجاره- انتقال (B.L.T) یا (B.R.T)
 • ۶-۳) قراردادهای ساخت- انتقال و بهره برداری (B.T.O)
 • ۷-۳) قراردادهای بازسازی- بهره برداری و انتقال (R.O.T)
 • ۸-۳) قراردادهای مدرنیزه کردن- بهره برداری و انتقال (M.O.T)
 • ۹-۳) مشارکت مدنی (Joint Venture)
 • انگیزه های تشکیل مشارکت مدنی (JV)
 • انگیزه های اقتصادی
 • انگیزه های سیاسی و حقوقی
 • مواردی از انواع قراردادهای  JV
 • قراردادهای اکتشاف نفت
 • ۱۰-۳) سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • سرمایه گذاری در سبد سهام
 • * داد و ستد مستقیم اشخاص خارجی
 • * سرمایه گذاری در انواع رسیدهای سپرده
 • * صندوق های کشوری
فصل دوم – قراردادهای طرح و ساخت (EPC)

تاریخچه قراردادهای طرح و ساخت (EPC)

 • پیش نیازهای لازم برای اجرای پروژه به روش EPC
 • کنترل کیفی و نظارت در قراردادهای EPC
 • ویژگی های روش EPC
 • مزایای روش (EPC)
 • معایب روش (EPC)
 • علت پیش رفتن بازار کار به سوی قراردادهای (EPC)
 • مشکلات اجرایی قراردادهای EPC در طرح های داخلی

ضوابط و تقسیم بندی تخصص های پیمانکاران طرح و ساخت

 • تعداد کار مجاز پیمانکاران طرح و ساخت
 • تعداد کار مجاز و حداکثر ظرفیت پیمانکاران
 • آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

قراردادهای طرح و ساخت (EPC) در طرح های عمرانی

گام های ارزیابی توان اجرای کار در قراردادهای طرح و ساخت

 • معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و وزن آنها
 • تهیه فهرست کوتاه

گام های برگزاری مناقصه به روش طرح و ساخت

 • گام اول: تهیه اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار( کارفرما)
 • گام دوم: دعوت از مناقصه گران لیست کوتاه (پیمانکاران) توسط مناقصه گزار (کارفرما)
 • گام سوم- چهارم- پنجم
 • گام ششم: واگذاری و مبادله پیمان
 • گام هفتم: چک لیست های مستندسازی در مناقصات طرح و ساخت (EPC)
فصل سوم – شرایط عمومی پیمان در قراردادهای طرح و ساخت

بررسی تطبیقی شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دو عاملی (EPC) با قراردادهای متعارف سه عاملی (DBB) در طرح های عمرانی

فصل چهارم – اسناد و مدارک قراردادی

 • موافقت نامه پیمان
 • شرایط عمومی پیمان

فصل ۱. کلیات

 • ۱ـ۱. تعاریف
 • ۱ـ۱ـ۱. پیمان
 • ۱ـ۱ـ۲. طرفها و اشخاص
 • ۱ـ۱ـ۳. تاریخ ها- آزمایش ها- دوره ها و تکمیل
 • ۱ـ۱ـ۴. پول و پرداختها
 • ۱ـ۱ـ۵. کارها و کالاها
 • ۱ـ۱ـ۶. دیگر تعاریف
 • ۱ـ۲. تفسیر
 • ۱ـ۳. ارتباطات
 • ۱ـ۴. قانون و زبان
 • ۱ـ۵. اولویت مدارک
 • ۱ـ۶. موافقت نامه پیمان
 • ۱ـ۷. واگذاری
 • ۱ـ۸. نگهداری و ارایه مدارک
 • ۱ـ۹. اشتباه در خواسته های کارفرما
 • ۱ـ۱۰. استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار
 • ۱ـ۱۱. استفاده پیمانکار از مدارک کارفرما
 • ۱ـ۱۲. جزییات محرمانه
 • ۱ـ۱۳. رعایت قوانین
 • ۱ـ۱۴. مسیولیت تضامنی و انفرادی
 • ۱ـ۱۵. محرمانه بودن

 

فصل ۲. کارفرما

 • ۲ـ۱. حق دسترسی به کارگاه
 • ۲ـ۲. مجوزها- گواهی ها یا تاییدیه ها
 • ۲ـ۳. کارکنان کارفرما
 • ۲ـ۴. ترتیب های تامین مالی کارفرما
 • ۲ـ۵. دعاوی کارفرما

فصل ۳. مهندس مشاور

 • ۳ـ۱. اختیارها و وظایف مهندس مشاور
 • ۳ـ۲. تفویض اختیار از سوی مهندس مشاور
 • ۳ـ۳. دستورهای مهندس مشاور
 • ۳ـ۴. تعویض مهندس مشاور
 • ۳ـ۵. تصمیم ها

فصل ۴. پیمانکار

 • ۴ـ۱. تعهدهای عمومی پیمانکار
 • ۴ـ۲. تضمین انجام تعهدات
 • ۴ـ۳. نماینده پیمانکار
 • ۴ـ۴. پیمانکاران دست دوم
 • ۴ـ۵. پیمانکاران دست دوم منتخب
 • ۴ـ۶. همکاری
 • ۴ـ۷. پیاده کردن کارها
 • ۴ـ۸. روش های ایمنی
 • ۴ـ۹. تضمین کیفیت
 • ۴ـ۱۰. داده های مربوط به کارگاه
 • ۴ـ۱۱. کفایت مبلغ پذیرفته شده پیمان
 • ۴ـ۱۲. شرایط فیزیکی غیر قابل پیش بینی
 • ۴ـ۱۳. حق عبورها و تسهیلات
 • ۴ـ۱۴. اجتناب از دخالت
 • ۴ـ۱۵. راه های دسترسی
 • ۴ـ۱۶. حمل کالا
 • ۴ـ۱۷. ماشین آلات پیمانکار
 • ۴ـ۱۸. حفاظت از محیط زیست
 • ۴ـ۱۹. برق- آب و گاز
 • ۴ـ۲۰. ماشین آلات و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرار داده می شود
 • ۴ـ۲۱. گزارش های پیشرفت
 • ۴ـ۲۲. امنیت کارگاه
 • ۴ـ۲۳. عملیات پیمانکار در کارگاه
 • ۴ـ۲۴. فسیلها و آثار باستانی فصل

۵. طراحی

 • ۵ـ۱. تعهدهای عمومی طراحی
 • ۵ـ۲. مدارک پیمانکار
 • ۵ـ۳. تقبل کردن پیمانکار
 • ۵ـ۴. استانداردهای فنی و مقررات
 • ۵ـ۵. آموزش
 • ۵ـ۶. مدارک چون ساخت
 • ۵ـ۷. دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری
 • ۵ـ۸. اشتباه طراحی

فصل ۶. کارمندان و کارگران

 • ۶ـ۱. به کارگیری کارمندان و کارگران
 • ۶ـ۲. نرخ دستمزد و شرایط کارگری
 • ۶ـ۳. افراد در خدمت کارفرما
 • ۶ـ۴. قوانین کار
 • ۶ـ۵. ساعات کار
 • ۶ـ۶. تسهیلات برای کارمندان و کارگران
 • ۶ـ۷. بهداشت- سلامت و ایمنی
 • ۶ـ۸. کنترل و نظارت پیمانکار
 • ۶ـ۹. کارکنان پیمانکار
 • ۶ـ۱۰. سوابق کارکنان و ماشین آلات پیمانکار
 • ۶ـ۱۱. رفتار مخل نظم
 • ۶ـ۱۲. کارمند و کارگر خارجی
 • ۶ـ۱۳. پیشگیری از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر
 • ۶ـ۱۴. مشروب های الکلی یا مواد مخدر
 • ۶ـ۱۵. اسلحه و مهمات
 • ۶ـ۱۶. جشن ها و مراسم مذهبی

فصل ۷. تجهیزات- مصالح و چگونگی اجرا

 • ۷ـ۱. چگونگی اجرا
 • ۷ـ۲. نمونه ها
 • ۷ـ۳. بازرسی
 • ۷ـ۴. آزمایش
 • ۷ـ۵. رد کردن
 • ۷ـ۶. کارهای علاج بخشی
 • ۷ـ۷. مالکیت تجهیزات و مصالح
 • ۷ـ۸. حقوق امتیاز
 • ۷ـ۹. شرایط تامین مالی

فصل ۸. آغاز- تاخیرها و تعلیق

 • ۸ـ۱. آغاز کار
 • ۸ـ۲. مدت تکمیل
 • ۸ـ۳. برنامه زمانی
 • ۸ـ۴. تمدید مدت تکمیل
 • ۸ـ۵. تاخیرهای ناشی از مقام های قانونی
 • ۸ـ۶. آهنگ پیشرفت
 • ۸ـ۷. خسارت های تاخیر
 • ۸ـ۸. تعلیق کار
 • ۸ـ۹. پیامدهای تعلیق
 • ۸ـ۱۰. پرداخت بهای تجهیزات و مصالح- در صورت تعلیق
 • ۸ـ۱۱. طولانی شدن تعلیق
 • ۸ـ۱۲. آغاز مجدد کار
 • ۸ـ۱۳. پاداش برای تکمیل زودتر از موعد

فصل ۹. آزمایش های زمان تکمیل

 • ۹ـ۱. تعهدهای پیمانکار
 • ۹ـ۲. آزمایش های به تاخیر افتاده
 • ۹ـ۳. تکرار کردن آزمایش
 • ۹ـ۴. با موفقیت نگذشتن آزمایش های زمان تکمیل

فصل ۱۰. تحویل کارها به کارفرما

 • ۱۰ـ۱. تحویل گرفتن کارها یا بخش ها
 • ۱۰ـ۲. تحویل قسمت هایی از کارها
 • ۱۰ـ۳. مداخله در آزمایش های زمان تکمیل
 • ۱۰ـ۴. سطوحی که نیاز به ترمیم دارند

فصل ۱۱. مسیولیت نقص

 • ۱۱ـ۱. تکمیل کار باقی مانده و رفع نقص
 • ۱۱ـ۲. هزینه رفع نقص
 • ۱۱ـ۳. تمدید دوره اعلام نقص
 • ۱۱ـ۴. قصور در رفع نقص
 • ۱۱ـ۵. خارج کردن کارهای معیوب از کارگاه
 • ۱۱ـ۶. آزمایش های بیشتر
 • ۱۱ـ۷. حق دسترسی
 • ۱۱ـ۸. تحقیق به وسیله پیمانکار
 • ۱۱ـ۹. گواهی عملکرد
 • ۱۱ـ۱۰. تعهدهای ایفا نشده
 • ۱۱ـ۱۱. پاکسازی کارگاه

فصل ۱۲. آزمایش های پس از تکمیل

 • ۱۲ـ۱. روش انجام آزمایش های پس از تکمیل
 • ۱۲ـ۲. آزمایش های به تاخیر افتاده
 • ۱۲ـ۳. تکرار کردن آزمایش
 • ۱۲ـ۴. با موفقیت نگذشتن آزمایش های پس از تکمیل

فصل ۱۳. تغییرها و اصلاحها

 • ۱۳ـ۱. حق تغییر دادن
 • ۱۳ـ۲. مهندسی ارزش
 • ۱۳ـ۳. روش تغییر
 • ۱۳ـ۴. پرداخت به پول های قابل کاربرد
 • ۱۳ـ۵. مبالغ مشروط
 • ۱۳ـ۶. کارهای روزمزدی
 • ۱۳ـ۷. اصلاحات به علت تغییر در قوانین
 • ۱۳ـ۸. تعدیل به علت تغییر در هزینه ها

فصل ۱۴. مبلغ پیمان و پرداخت

 • ۱۴ـ۱. مبلغ پیمان
 • ۱۴ـ۲. پیش پرداخت
 • ۱۴ـ۳. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی
 • ۱۴ـ۴. جدول پرداختها
 • ۱۴ـ۵. تجهیزات و مصالح موردنیاز کارها
 • ۱۴ـ۶. صدور گواهی پرداخت های میانی
 • ۱۴ـ۷. پرداختها
 • ۱۴ـ۸. تاخیر در پرداخت
 • ۱۴ـ۹. پرداخت سپرده حسن انجام کار
 • ۱۴ـ۱۰. صورت وضعیت زمان تکمیل
 • ۱۴ـ۱۱. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی
 • ۱۴ـ۱۲. اقرارنامه
 • ۱۴ـ۱۳. صدور گواهی پرداخت نهایی
 • ۱۴ـ۱۴. پایان یافتن مسیولیت کارفرما
 • ۱۴ـ۱۵. نوع پول های پرداخت

فصل ۱۵. فسخ پیمان به وسیله کارفرما

 • ۱۵ـ۱. اعلام برای اصلاح
 • ۱۵ـ۲. فسخ به وسیله کارفرما
 • ۱۵ـ۳. ارزیابی در تاریخ فسخ
 • ۱۵ـ۴. پرداخت پس از فسخ
 • ۱۵ـ۵. حق کارفرما برای فسخ

فصل ۱۶. تعلیق و فسخ به وسیله پیمانکار

 • ۱۶ـ۱. حق پیمانکار برای تعلیق کار
 • ۱۶ـ۲. فسخ پیمان به وسیله پیمانکار
 • ۱۶ـ۳. توقف کار و خارج کردن ماشین آلات پیمانکار
 • ۱۶ـ۴. پرداخت پس از فسخ پیمان

فصل ۱۷. خطرپذیری و مسیولیت

 • ۱۷ـ۱. مصونیت ها
 • ۱۷ـ۲. مراقبت پیمانکار از کارها
 • ۱۷ـ۳. ریسک های کارفرما
 • ۱۷ـ۴. پیامد ریسک های کارفرما
 • ۱۷ـ۵. حقوق مالکیت فکری و صنعتی
 • ۱۷ـ۶. محدودیت مسیولیت

فصل ۱۸. بیمه

 • ۱۸ـ۱. الزام های عمومی بیمه ها
 • ۱۸ـ۲. قصور در تهیه و تمدید بیمه نامه ها
 • ۱۸ـ۳. محتوای بیمه نامه ها
 • ۱۸ـ۴. بیمه نامه های در تعهد کارفرما
 • ۱۸ـ۵. دریافت خسارت از بیمه
 • ۱۸ـ۶. بیمه نامه ها- در شرایط تحویل قسمتی از کارها
 • ۱۸ـ۷. انطباق بیمه نامه ها با شرایط پیمان
 • ۱۸ـ۸. مراجع صادرکننده بیمه نامه ها
 • ۱۸ـ۹. تغییر در بیمه نامه ها- ناشی از تغییر کارها

فصل ۱۹. حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)

 • ۱۹ـ۱. تعریف فورس ماژور
 • ۱۹ـ۲. اخطار فورس ماژور
 • ۱۹ـ۳. وظیفه به حداقل رساندن تاخیر
 • ۱۹ـ۴. پیامدهای فورس ماژور
 • ۱۹ـ۵. تاثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست دوم
 • ۱۹ـ۶. فسخ اختیاری- پرداخت- و آزادسازی
 • ۱۹ـ۷. معافیت از انجام کار طبق قانون

فصل ۲۰. دعاوی- اختلافها و داوری

 • ۲۰ـ۱. دعاوی پیمانکار
 • ۲۰ـ۲. انتصاب هییت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۳. عدم توافق در انتصاب هییت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۴. تصمیم گیری هییت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۵. حل و فصل دوستانه
 • ۲۰ـ۶. داوری
 • ۲۰ـ۷. عدم تبعیت از تصمیم هییت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۸. خاتمه دوره انتصاب هییت حل اختلاف

 

شرایط خصوصی

 • ۱ـ۱ـ۳ـ۱. تاریخ پایه
 • ۱ـ۱ـ۴ـ۶. پول خارجی (ارز)
 • ۱ـ۱ـ۴ـ۸. پول محلی یا پول رایج کشور
 • ۱ـ۱ـ۶ـ۲. کشور
 • ۱ـ۱ـ۶ـ۵. قوانین
 • ۱ـ۲. تفسیر
 • ۱ـ۵. اولویت مدارک
 • ۱ـ۶. موافقتنامه پیمان
 • ۱ـ۷. واگذاری
 • ۱ـ۸. نگهداری و ارایه مدارک
 • ۱ـ۱۰. استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار
 • ۱ـ۱۳. رعایت قوانین
 • ۱ـ۱۴. مسیولیت تضامنی و انفرادی
 • ۱ـ۱۵. محرمانه بودن
 • ۳ـ۱. اختیارها و وظایف مهندس مشاور
 • ۴ـ۴. پیمانکاران دست دوم
 • ۴ـ۵. پیمانکار دست دوم منتخب
 • ۴ـ۶. همکاری
 • ۴ـ۸. روش های ایمنی
 • ۴ـ۹. تضمین کیفیت
 • ۴ـ۱۱. کفایت مبلغ پذیرفته شده پیمان
 • ۴ـ۱۳. حق عبورها و تسهیلات
 • ۴ـ۱۵. راه های دسترسی
 • ۴ـ۱۶. حمل کالا
 • ۴ـ۱۹. برق- آب و گاز
 • ۴ـ۲۱. گزارش های پیشرفت
 • ۴ـ۲۲. امنیت کارگاه
 • ۵ـ۲. مدارک پیمانکار
 • ۵ـ۴. استانداردهای فنی و مقررات
 • ۶ـ۵. ساعات کار
 • ۶ـ۶. تسهیلات برای کارمندان و کارگران
 • ۶ـ۷. بهداشت- سلامت و ایمنی
 • ۷ـ۹. شرایط تامین مالی
 • ۸ـ۱. آغاز کار
 • ۸ـ۳. برنامه زمانی
 • ۸ـ۴. تمدید مدت تکمیل
 • ۸ـ۵. تاخیرهای ناشی از مقام های قانونی
 • ۸ـ۶. آهنگ پیشرفت
 • ۸ـ۷. خسارت های تاخیر
 • ۸ـ۹. پیامدهای تعلیق
 • ۸ـ۱۳. پاداش برای تکمیل زودتر از موعد
 • ۹ـ۱. تعهدهای پیمانکار
 • ۱۰ـ۱. تحویل گرفتن کارها یا بخش ها
 • ۱۱ـ۳. تمدید دوره اعلام نقص
 • ۱۱ـ۴. قصور در رفع نقص
 • ۱۲ـ۱. روش آزمایش های پس از تکمیل
 • ۱۳ـ۸. تعدیل به علت تغییر در هزینه ها
 • ۱۴ـ۱. مبلغ پیمان
 • ۱۴ـ۲. پیش پرداخت
 • ۱۴ـ۳. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی
 • ۱۴ـ۵. تجهیزات و مصالح موردنیاز کارها
 • ۱۴ـ۷. پرداخت ها
 • ۱۴ـ۸. تاخیر در پرداخت
 • ۱۴ـ۱۰. صورت وضعیت زمان تکمیل
 • ۱۴ـ۱۱. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی
 • ۱۴ـ۱۵. نوع پول های پرداخت
 • ۱۵ـ۲. فسخ به وسیله کارفرما
 • ۱۵ـ۵. حق کارفرما برای فسخ
 • ۱۷ـ۳. ریسک های کارفرما
 • ۱۷ـ۶. محدودیت مسیولیت
 • ۱۷ـ۷. مسیولیت پیمانکار در استفاده از تسهیلات متعلق به کارفرما
 • ۱۸ـ۱. الزام های عمومی بیمه ها
 • ۱۸ـ۳. محتوای بیمه نامه ها
 • ۱۸ـ۴. بیمه نامه های در تعهد کارفرما
 • ۱۸ـ۵. دریافت خسارت از بیمه
 • ۲۰ـ۲. انتصاب هییت حل اختلاف
 • ۲۰ـ۳. عدم توافق در انتصاب هییت حل اختلاف پیوست پیشنهاد مناقصه اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
فصل پنجم – بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 • شرح خدمات مشاور کارفرما- در کارهای طرح و ساخت
 • آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
 • دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت
 • دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک طرح در کارهای طرح و ساخت
 • راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت
 • آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت
 • راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت
 • آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
 • ضوابط طراحی ساختمانهای اداری

 

درباره ابوالفضل آهنی

ابوالفضل آهنی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. در ابتدا بیشتر متمایل به کاربرد آمار، هوش مصنوعی و تئوری تصمیم گیری برای مدلسازی ریاضی و حل مسائل پیچیده مهندسی و مدیریتی بود، ولی پس از همکاری با شرکتهای پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی مجذوب پیچیدگی های خاص این نوع پروژه های عظیم شد و برای مهار این نوع پیچیدگی ها، به جستجو و پیگیری مستمر مقالات و کتب تخصصی مربوطه پرداخت. پس از کسب تجربیاتی در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه، طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه، سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت HSE؛ او علاقه مند به ترویج دانش مدیریت پروژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شده است.

این مطلب را هم ببینید

معرفی و دانلود کتاب Process Plant Commissioning

معرفی کتاب در سال ۹۳ را با معرفی ویرایش دوم کتاب Process Plant Commissioning: A …

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *