تقویم آموزشی سال ۹۳ سازمان مدیریت صنعتی

آدرس سایت: imi.ir  ، فرم تماس آدرس: تـهــران، خیـابـــان ولیـعصـر، نـبش جـــام جـــم  – کـدپستی :۱۹۹۹۹۱۵۵۱۱ – صندوق پستی :۳۷۵۴-۱۹۳۹۵ تلفن: ۲۲۰۴۳۰۰۵-۰۲۱      فکس:۲۲۰۴۳۰۰۱-۰۲۱     تلفن واحد ارتباطات و امور مشتریان: ۲۲۰۴۳۰۰۷-۰۲۱

ساختمان

دوره ها

داخلی

شماره ۱- خیابان ولیعصر – نبش خیابان جام جم- سازمان مدیریت صنعتی – ساختمان آموزش – طبقه اول

شماره تلفن واحد ثبت نام:

۲۲۰۴۳۰۰۵ ( داخلی ۳۶۲-۳۶۰)

 • دوره های حسابداری و مالی- بازرگانی
 • دوره های  عمومی مدیریت و منابع انسانی -بانکداری -مدیریت و کنترل پروژه – مدیریت فن آوری اطلاعات
 • دوره های  بورس و بازار سرمایه
 • تشریفات کیترینگ و آشپزخانه صنعتی (تکا)
 • ۳۵۷
 • ۳۵۸
 • ۳۵۳
 • ۳۵۱

شماره ۲- مرکر مطالعات و بهره وری منابع انسانی): خیابان شیخ بهایی جنوبی- خیابان ایرانشناسی – خیابان نهم

شماره تلفن واحد ثبت نام:

۸۸۶۰۴۲۲۲

 • دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی- مدیریت و کنترل پروژه
 • دوره های بازرگانی – بانکداری -حسابداری و مالی-انرژی
 • تشریفات و پذیرایی بین الملل
 • ۳۱۵۱ و ۳۱۴۸و۳۱۵۶
 • ۳۰۱۶و۳۱۷۲و۳۱۴۳و۳۱۶۲
 • ۳۱۳۰

تقویم دوره ها: بهار ۹۳

دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۱)

​محل برگزاری پیش نیاز شهریه ریال تعداد جلسات مدت – ساعت ساعت برگزاری روزهای برگزاری تاریخ شروع نام دوره ردیف
ساختمان شماره۱ ​ کارشناسی ۵.۱۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۵۵ ۱۴-۱۹ یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴ ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه ۱
​ساختمان شماره۱ ​ کارشناسی+ آشنایی با زبان انگلیسی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳ ۶۵ ۸-۱۳ یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴ آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه برمبنای PMBOK ۲
​ساختمان شماره۱ ​ کارشناسی ۳.۱۶۰.۰۰۰ ۶ ۲۴ ۱۳-۱۷ سه شنبه ۹۳/۰۳/۱۳ آشنایی با استاندارد عملی زمانبندی پروژه ۳
ساختمان شماره۱ ​​ کارشناسی ۳.۳۶۰.۰۰۰ ۹ ۳۶ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  MSP2010 ۴
​ساختمان شماره۱ ​ کارشناسی ۳.۳۶۰.۰۰۰ ۹ ۳۶ ۱۳-۱۷ پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۸  سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار  MSP2010 ۵
​ساختمان شماره۱ ​ کارشناسی مهندسی یا مدیریت ۵.۲۲۰.۰۰۰ ۱۲ ۴۸ ۸-۱۲ دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ P6سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera Project Management ۶
​ساختمان شماره۱ ​ کارشناسی ۳.۴۵۰.۰۰۰ ۷ ۲۸ ۸-۱۲ سه شنبه ۹۳/۰۲/۱۶ مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه ۷
ساختمان شماره۱ ​​ کارشناسی ۲.۶۴۰.۰۰۰ ۴ ۲۰ ۸-۱۳ جمعه ۹۳/۰۲/۱۹ PMO استقرار و مدیریت (دفتر مدیریت پروژه) ۸

دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۲)

پیش نیاز شهریه ریال تعداد جلسات مدت – ساعت ساعت برگزاری روزهای برگزاری تاریخ شروع نام دوره ردیف
ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ یکشنبه ۹۳/۰۳/۰۴ ایجاد ساختار تیم پروژه ۱
ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ دوشنبه ۹۳/۰۲/۲۲ مدیریت تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه ۲
ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ شنبه ۹۳/۰۲/۲۷ مدیریت ادعا در پروژه ها ۳
ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۷ آشنایی با اصول شبیه سازی و تصمیم گیری در پروژه ها ۴
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ شنبه ۹۳/۰۲/۱۳ مدیریت بحران در پروژه ۵
​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ سه شنبه ۹۳/۰۲/۳۰ مدیریت زمان،هزینه و ریسک در پروژه ۶
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ شنبه ۹۳/۰۳/۱۷ تکنیکهای ارزیابی ریسک ۷
ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۲۱ منشور پروژه ۸
ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​سه شنبه ۹۳/۰۳/۲۷​ ​مدیریت نوین پروژه های تحولی ​۹
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​دوشنبه ​۹۳/۰۲/۲۲ ​مدیریت غیر رسمی پروژه ۱۰
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​چهارشنبه ​۹۳/۰۳/۲۱ طبقه بندی و مدیریت پروژه بر اساس Dynamic Baseline Model​ ۱۱
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​شنبه ​۹۳/۰۳/۱۷

مدیریت یکپارچگی

  Integration

۱۲

دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۱)

​محل برگزاری ​پیش نیاز ​شهریه ریال ​تعداد جلسات ​مدت – ساعت ​ساعت برگزاری ​روزهای برگزاری ​تاریخ شروع ​نام دوره ​ردیف
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۸ ۸-۱۳ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۰ مدیریت خرید و سفارشات خارجی ​۱
ساختمان شماره ۱ لیسانس ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۸ ۸-۱۳ جمعه ۹۳/۰۲/۱۹ مدیریت خرید و سفارشات خارجی ​۲
ساختمان شماره ۱ کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی ۳.۶۶۰.۰۰۰ ۸ ۴۰ ۸-۱۳ دوشنبه ۹۳/۰۲/۰۸ مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی ۳
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۴.۳۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۶۰ ۱۴-۱۹ شنبه ۹۳/۰۲/۲۰ اصول بازاریابی و مدیریت بازار ۴
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۴.۳۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۶۰ ۸-۱۳ جمعه ۹۳/۰۲/۱۹ اصول بازاریابی و مدیریت بازار ۵
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۴.۳۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۶۰ ۸-۱۳ دوشنبه ۹۳/۰۲/۲۹ اصول بازاریابی و مدیریت بازار ۶
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۶۶۰.۰۰۰ ۸ ۴۰ ۱۴-۱۹ شنبه ۹۳/۰۲/۱۳ مهندسی فروش و فروش های حضوری ۷
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۴.۴۴۰.۰۰۰ ۸ ۳۲ ۱۴-۱۸ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۰۷ تهیه و تنظیم قرارداد های بین المللی ​۸
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۳۸۰.۰۰۰ ۵ ۲۰ ۸-۱۲ یکشنبه ۹۳/۰۲/۲۱ اصول وفنون مذاکره ۹​
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۴۸۰.۰۰۰ ۱۳ ۵۲ ۱۴-۱۸ دوشنبه ۹۳/۰۲/۰۱ امور گمرکی و ترخیص کالا ۱۰
ساختمان شماره ۱ اصول بازاریابی و مدیریت بازار ۲.۹۵۰.۰۰۰ ۶ ۲۴ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۲۴ کارگاه تحقیقات بازاریابی ۱۱
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۴.۷۴۰.۰۰۰ ۱۵ ۶۰ ۱۴-۱۸ شنبه ۹۳/۰۲/۱۳ مدیریت خرید و انبارداری ۱۲
ساختمان شماره ۱ کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی ۴.۰۸۰.۰۰۰ ۱۲ ۶۰ ۱۴-۱۹ سه شنبه ۹۳/۰۲/۱۶ مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی ۱۳
ساختمان شماره ۱ کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی ۴.۰۸۰.۰۰۰ ۱۲ ۶۰ ۸-۱۳ شنبه ۹۳/۰۲/۲۷ مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی ۱۴
ساختمان شماره ۱ کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی ​ ​۳.۴۲۰.۰۰۰ ۸​ ​۴۰ ​۱۴-۱۹ دوشنبه​ ۹۳/۰۲/۲۹​ ​مکالمات تجاری به زبان انگلیسی ۱۵​
ساختمان شماره ۱ کارشناسی​ ​۲.۶۲۰.۰۰۰ ۸​ ​۳۲ ​۸-۱۲ سه شنبه ​ ​۹۳/۰۲/۱۶ ​مهارت های ارتباطی و رفتار با مشتری ۱۶​
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۱.۹۲۰.۰۰۰ ۵​ ​۲۰ ۸-۱۲​ ​جمعه ​۹۳/۰۳/۲۳ اعتبارات اسنادی ​ ​۱۷
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۲.۹۴۰.۰۰۰ ۶​ ​۲۴ ۸:۳۰-۱۲:۳۰​ ​یکشنبه ​۹۳/۰۲/۱۴ ​مدیریت صادرات راهکار های موفقیت برای توسعه بازار و ارتقاءبرند برای صنایع ایرانی ۱۸​
ساختمان شماره ۱ کارشناسی مرتبط ​ ۴.۴۰۰.۰۰۰​ ۱۴ ۵۶​ ​۱۴-۱۸ شنبه​ ۹۳/۰۲/۱۳​ ​کارگزاری گمرک ۱۹
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۱.۵۲۰.۰۰۰ ۳​ ۱۲​ ​۱۴-۱۸ ​پنجشنبه ​۹۳/۰۳/۰۱ ​مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری ​۲۰
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۲.۹۵۰.۰۰۰ ۶​ ​۲۴ ​۸-۱۲ جمعه​ ​۹۳/۰۲/۱۹ ​اصول وفنون طراحی ،برگزاری و شرکت در مناقصات – مدیریت مناقصات ​۲۱
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۲.۹۵۰.۰۰۰ ۶​ ​۲۴ ​۱۴-۱۸ ​یکشنبه ​۹۳/۰۲/۲۱ ​قوانین و مقررات برگزاری مناقصات ۲۲​
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۲.۱۰۰.۰۰۰ ۴​ ۱۶​ ​۸-۱۲ یکشنبه​ ​۹۳/۰۲/۱۴ ​یکصد نوآوری در سیستم بانکداری ۲۳

دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۲)

​محل برگزاری ​پیش نیاز ​شهریه ریال ​تعداد جلسات ​مدت – ساعت ​ساعت برگزاری ​روزهای برگزاری ​تاریخ شروع ​نام دوره ​ردیف
​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ مدیریت و کنترل بازار ​۱
​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ یکشنبه ۹۳/۰۳/۲۵ سیستم اطلاعات بازاریابی ​۲
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۸-۱۲ شنبه ۹۳/۰۳/۱۷ رقابت و رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی ۳
​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۱۳-۱۷ دوشنبه ۹۳/۰۱/۲۵ بازاریابی برای مدیران ۴
​ساختمان شماره ۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ سه شنبه ۹۳/۰۲/۱۶ بازاریابی خدمات ۵
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۰۷ مدیریت توزیع ۶
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۰۷ مدیریت محصول ۷
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۰۷ ارتباطات داخلی کسب و کار ​۸
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۰۷ برند و مدیریت آن ۹​
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ شنبه ۹۳/۰۲/۲۰ کاربری اینترنت در بازاریابی ۱۰
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۲۴ تحلیل رفتار مصرف کننده ۱۱
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ شنبه ۹۳/۰۲/۲۰ دوره کاربردی مدیریت تبلیغات پیشرفته ۱۲
​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ سه شنبه ۹۳/۰۲/۳۰ مدیریت تیم فروش (مخصوص مدیران بازاریابی و فروش) ۱۳
​ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ دوشنبه ۹۳/۰۳/۲۶ سیاست های تشویقی افزایش فروش و روابط عمومی ۱۴
​ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ شنبه ۹۳/۰۲/۲۰ بازرسی کالا ۱۵
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ یکشنبه، سه شنبه ۹۳/۰۳/۲۵ اصول ، تهیه و تدوین قراردادها ۱۶
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ یکشنبه ۹۳/۰۳/۰۴  مدیریت بازرگانی و بازاریابی مدرن ۱۷
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ یکشنبه، سه شنبه ۹۳/۰۳/۲۵ مدیریت توسعه صادرات ۱۸
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۲۸ فرآیند ارتباطات و روابط انسانی در سازمانهای تجاری ۱۹
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ شنبه ۹۳/۰۲/۲۰ لجستیک صادرات ۲۰
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ دوشنبه ۹۳/۰۳/۲۶ تکنیکهای موثردر تصمیم گیری واحدهای بازرگانی ۲۱
​​ساختمان شماره ۲ ​۱.۲۰۰.۰۰۰ ​۲ ​۸ ۱۳-۱۷​ ​شنبه ​۹۳/۰۲/۲۷ ​روش های حل مساله در واحدهای بازرگانی ۲۲
​​ساختمان شماره ۲ ​۱.۷۰۰.۰۰۰ ​۳ ۱۲​ ​۸-۱۲ ​شنبه ​۹۳/۰۲/۱۳ قوانین و بیمه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا​ ۲۳
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​شنبه ​۹۳/۰۲/۲۷ ​چگونگی حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ۲۴
​​ساختمان شماره ۲​ ​- ​۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴​ ​۱۶ ​۸-۱۲ ​یکشنبه ۹۳/۰۲/۲۸​ قانون و مقررات صادرات و واردات ​ ​۲۵
​​ساختمان شماره ۲​ ​- ۱.۶۵۰.۰۰۰​ ​۳ ​۱۲ ۸-۱۲​ ​دوشنبه ​۹۳/۰۲/۲۲ اینکوترمز ۲۰۱۰ و نقش آن در قرارداد های بین المللی​ ۲۶

دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۱)

ی پیش نیاز شهریه ریال تعداد جلسات مدت – ساعت ساعت برگزاری روزهای برگزاری تاریخ شروع نام دوره ردیف
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۷ ۲۸ ۸-۱۲ سه شنبه ۹۳/۰۲/۱۶ مدیریت زمان و استرس ۱
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۴۸۰.۰۰۰ ۴ ۲۰ ۱۴-۱۹ سه شنبه ۹۳/۰۳/۱۳ خلاقیت ۲
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۶ ۱۵-۱۹ پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۱ اصول سرپرستی ۳
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۶۶۰.۰۰۰ ۱۳ ۵۲ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ شنبه ۹۳/۰۲/۱۳ مدیریت کارگزینی و امور پرسنلی ۴
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۵۸۰.۰۰۰ ۵ ۲۰ ۱۴-۱۸ یکشنبه ۹۳/۰۲/۲۸ روش های ارزیابی عملکرد کارکنان ۵
​​ساختمان شماره ۱ دیپلم ۳.۳۵۰.۰۰۰ ۹ ۳۶ ۱۴-۱۸ سه شنبه ۹۳/۰۲/۱۶ گردش مکاتبات و اصول بایگانی ۶
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۶۵۰.۰۰۰ ۱۰ ۴۰ ۸-۱۲ جمعه ۹۳/۰۲/۱۹ طبقه بندی مشاغل ۷
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۶ ۱۴:۳۰-۱۸:۳۰ سه شنبه ۹۳/۰۲/۱۶ قانون کار و تامین اجتماعی ۸
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۲ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۰ آین نگارش مکاتبات اداری ۹
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۲۴۰.۰۰۰ ۹ ۳۴ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴ آموزش رؤسای دفاتر مدیران ۱۰
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۲۴۰.۰۰۰ ۹ ۳۴ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ جمعه ۹۳/۰۲/۱۹ آموزش رؤسای دفاتر مدیران ۱۱
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۲ ۱۴-۱۸ سه شنبه ۹۳/۰۳/۲۷ آموزش روسای دبیرخانه-مکانیزه ، دستی ۱۲
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۳.۳۶۰.۰۰۰ ۹ ۳۶ ۱۴-۱۸ دوشنبه ۹۳/۰۲/۲۲ مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۱۳
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۶۰ ۱۴-۱۹ یکشنبه ۹۳/۰۳/۰۴ سبد مهارت های فردی ۱۴
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۵۸۰.۰۰۰ ۵ ۲۰ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۷ تفکر استراژیک-تفکر سیستمی ۱۵
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۴ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ مهارت های  ارتباطی و رفتار سامانی ۱۶
​​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۴۰ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۷ ارزیابی عملکرد سازمانی ۱۷
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۲.۸۸۰.۰۰۰ ۸ ۳۰ ۱۴-۱۸ دوشنبه ۹۳/۰۲/۰۸ روش های ارزیابی قابلیت ها و استخدام منابع انسانی ۱۸

دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۲)

محل برگزاری​ پیش نیاز شهریه ریال تعداد جلسات مدت – ساعت ساعت برگزاری روزهای برگزاری تاریخ شروع نام دوره ردیف
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ دوشنبه ۹۳/۰۳/۰۵ مدیریت استراتژیک ۱
​​ساختمان شماره ۲ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۶۰ ۱۳-۱۷ دوشنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۲/۰۸ MBA مقدماتی ۲
​​ساختمان شماره ۲ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۶۰ ۱۳-۱۷ دوشنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۳/۰۵ MBA پیشرفته ۳
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۳۱ رویکردهای نوین مدیریت دانش ۴
​ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۳۱   نظام مدیریت ریسک ( ERM) ۵
​ساختمان شماره ۲​ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۱۳-۱۷ یکشنبه ۹۳/۰۳/۰۴ مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ ۶
​ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۸-۱۳ شنبه ۹۳/۰۲/۲۰ هوش هیجانی ۷
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۸-۱۳ پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۸ مهندسی فکر ۸
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۱۳-۱۷ شنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۳/۰۳ مدیریت زنجیره تامین ۹
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ دوشنبه،پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ تکنیکهای حل مساله ۱۰
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ تدوین و استقرار نظام پیشنهادات ۱۱
​ساختمان شماره ۲​ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۲۴ طراحی سازمانی ۱۲
​​ساختمان شماره ۲ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۴۴ ۱۳-۱۷ سه شنبه، چهارشنبه ۹۳/۰۲/۳۰ مهارت های مدیریتی ۱۳
​​ساختمان شماره ۲ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲ ۱۶ ۸-۱۶ چهارشنبه و پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۰ ۹۳/۰۲/۱۱ مبانی رهبری استراتژیک ۱۴
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ یکشنبه ۹۳/۰۳/۱۸ نظام مدیریت فرآیندها ۱۵
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴ مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۱۶
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۱۳-۱۷ یکشنبه ۹۳/۰۳/۰۴ بهینه کاوی منابع انسانی ۱۷
​​ساختمان شماره ۲ ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۸ ۴۰ ۸-۱۳ دوشنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۳/۱۹ توانمندسازی نیروی انسانی( تسا) ۱۸
​ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ پنجشنبه ۹۳/۰۳/۲۲ (mentoringمنتورینگ( ۱۹
​​ساختمان شماره ۲ ​۴.۴۰۰.۰۰۰ ۸​ ۴۰​ ۸-۱۳​ ​چهارشنبه،پنجشنبه ​۹۳/۰۲/۱۰ مدیریت موفق کارکنان​ ۲۰
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰​ ​۴ ​۱۶ ​۸-۱۲ ​سه شنبه ​۹۳/۰۳/۲۰  تجزیه و تحلیل شغل با روش  ​ONET ۲۱
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​چهارشنبه ​۹۳/۰۲/۲۴ ​نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان ۲۲
​​ساختمان شماره ۲ ​۲.۴۰۰.۰۰۰ ​۴ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​دوشنبه ​۹۳/۰۲/۱۵ شیفتگی سازمانی یا تعهد سازمانی ​ ۲۳
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰​ ​۴ ​۱۶ ​۸-۱۲ ​یکشنبه ​۹۳/۰۲/۲۱ برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی​ ۲۴
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۵۰۰.۰۰۰​ ​۴ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​پنجشنبه ​۹۳/۰۲/۱۱ جبران خدمات کارکنان​ ۲۵
​​ساختمان شماره ۲ ۴.۶۰۰.۰۰۰​ ​۸ ۳۲​ ​۸-۱۲ ​چهارشنبه ​۹۳/۰۲/۱۷ مدیریت بهره وری به همراه کارگاه های تخصصی ​ ۲۶
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰​ ​۴ ۱۶​ ۸-۱۲​ ​پنجشنبه ​۹۳/۰۳/۲۲ بازگشت سرمایه در آموزش ۲۷
​​ساختمان شماره ۲ ​۲.۷۰۰.۰۰۰ ​۴ ​۱۶ ​۱۳-۱۷ ​دوشنبه ​۹۳/۰۳/۲۶ اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری نیروی انسانی​ ۲۸
​ساختمان شماره ۲​ ​۲.۸۰۰.۰۰۰ ​۴ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​یکشنبه ​۹۳/۰۲/۱۴ کارت  امتیازی متوازن​(BSC) ۲۹
​​ساختمان شماره ۲ ​۲.۸۰۰.۰۰۰ ۴​ ​۱۶ ۸-۱۲​ ​یکشنبه ​۹۳/۰۲/۲۱ استقرار سیستمهای اندازه گیری عملکرد و تجزیه و تحلیل آنها​ ۳۰
​​ساختمان شماره ۲ ​۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴​ ​۱۶ ​۸-۱۲ ​یکشنبه ​۹۳/۰۳/۱۸ مدیریت کیفیت جامع کارکنان ​ TQM ۳۱
​​ساختمان شماره ۲ ​۲.۵۰۰.۰۰۰ ۴​ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​پنجشنبه ​۹۳/۰۲/۱۸ ​تکنیکهای عملکرد و بهره وری ۳۲
​​ساختمان شماره ۲ ​۲.۸۰۰.۰۰۰ ​۴ ​۱۶ ۸-۱۲​ ​سه شنبه ​۹۳/۰۳/۱۳ ​ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه ۳۳
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰​ ۴​ ​۱۶ ۸-۱۲​ ​پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۸​ تکنیک های نیاز سنجی آموزشی​ ۳۴
​ساختمان شماره ۲​ ​۲.۸۰۰.۰۰۰ ​۴ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​دوشنبه، چهارشنبه ​۹۳/۰۲/۰۸   کارگاه تجزیه و تحلیل شغل ​ DACUM ۳۵
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰​ ​۴ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​یکشنبه ​۹۳/۰۲/۲۱ آشنایی با تکنولوژی آموزشی ۳۶
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​شنبه ​۹۳/۰۳/۳۱ اثر بخشی آموزشی در سازمان ۳۷
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ۱۳-۱۷​ ​دوشنبه ​۹۳/۰۳/۲۶ ​آشنایی با ممیزی فرآیندهای آموزشی ۳۸
​ساختمان شماره ۲​ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​شنبه، چهارشنبه ​۹۳/۰۳/۲۴ ​ابزارهای موثر مدیریت آموزش ۳۹
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰​ ۴​ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​شنبه ​۹۳/۰۲/۲۰ ​استقرار سیستم نظام آموزش در  سازمان ۴۰
​​ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰​ ​۲ ۸​ ​۱۳-۱۷ ​دوشنبه ​۹۳/۰۲/۲۲ مهارت های مدیریت آموزش​ ۴۱
​​ساختمان شماره ۲ ​۲.۷۰۰.۰۰۰ ​۴ ۱۶​ ​۸-۱۲ ​دوشنبه،چهارشنبه ​۹۳/۰۲/۲۲ ​برنامه ریزی آموزشی برای سازمان ۴۲
​​ساختمان شماره ۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰​ ۴​ ​۱۶ ​۸-۱۲ پنجشنبه​ ​۹۳/۰۳/۲۹ آشنایی با استاندارد ۱۰۰۱۵​ ۴۳
​ساختمان شماره ۲​ کارشناسی​ ​۳.۶۶۰.۰۰۰ ​۱۰ ​۴۰ ۸-۱۲ پنجشنبه​ ​۹۳/۰۲/۱۱ مدیریت عمومی ​ ۴۴​
​​ساختمان شماره ۲​ کارشناسی​ ​۲.۹۰۰.۰۰۰ ​۶ ​۳۰ ​​۸-۱۳ ​پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۸​ کارگاه توسعه تیم و کار تیمی در سازمانها ​ ​۴۵

دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۱)

دوره های حسابداری و مالی (ساختمان شماره ۱)

​محل برگزاری پیش نیاز شهریه ریال تعداد جلسات مدت – ساعت ساعت برگزاری روزهای برگزاری تاریخ شروع نام دوره ردیف
ساختمان شماره ۱​ دیپلم ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۸ ۳۸ ۸-۱۳ یکشنبه ۹۳/۰۱/۲۴ حسابداری موسسات خدماتی ۱
ساختمان شماره ۱​​ ​دیپلم ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۸​ ۳۸​ ۸-۱۳​ ​چهارشنبه ​۹۳/۰۲/۰۳ حسابداری موسسات خدماتی ​۲
​ساختمان شماره ۱​ ​دیپلم ۱.۹۵۰.۰۰۰ ​۸ ۳۸​ ۱۴-۱۹​ ​شنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۳​ حسابداری موسسات خدماتی​ ۳​
​ساختمان شماره ۱​ دیپلم ۱.۹۵۰.۰۰۰ ​۸ ۳۸ ۸-۱۳  جمعه ۹۳/۰۳/۳۰ حسابداری موسسات خدماتی ۴
​ساختمان شماره ۱​ حسابداری موسسات خدماتی ۱.۹۵۰.۰۰۰ ​۸ ۳۸ ۱۴-۱۹ شنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۳/۲۴ حسابداری موسسات بازرگانی ۵
ساختمان شماره ۱​​ حسابداری موسسات خدماتی ۱.۹۵۰.۰۰۰ ​۸ ۳۸ ۸-۱۳ یکشنبه ۹۳/۰۳/۲۵ حسابداری موسسات بازرگانی ۶
​ساختمان شماره ۱​ حسابداری موسسات خدماتی ۱.۹۵۰.۰۰۰ ​۸ ۳۸ ۸-۱۳ چهارشنبه ۹۳/۰۳/۲۸ حسابداری موسسات بازرگانی ۷
ساختمان شماره ۱​​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۸-۱۳ یکشنبه،سه شنبه ۹۳/۰۲/۰۲ حسابداری مالی ۲ ۸
ساختمان شماره ۱​​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۸:۳۰-۱۳:۳۰ جمعه ۹۳/۰۲/۰۵ حسابداری مالی ۲ ۹
ساختمان شماره ۱​​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۱۴-۱۹ دوشنبه ۹۳/۰۱/۲۵ حسابداری مالی ۲ ۱۰
ساختمان شماره ۱​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۱۴-۱۹ پنجشنبه ۹۳/۰۱/۲۸ حسابداری مالی ۲ ۱۱
ساختمان شماره ۱​​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۱۴-۱۹ شنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۲/۲۰ حسابداری مالی ۲ ۱۲
ساختمان شماره ۱​​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۸-۱۳ شنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۳ حسابداری مالی ۲ ۱۳
ساختمان شماره ۱​​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۱۴-۱۹ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۳۱ حسابداری مالی ۲ ۱۴
ساختمان شماره ۱​​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۱۴-۱۹ پنجشنبه ۹۳/۰۳/۲۲ حسابداری مالی ۲ ۱۵
​ساختمان شماره ۱​ مالی ۱ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۱۴ ۶۸ ۸-۱۳ جمعه ۹۳/۰۳/۲۳ حسابداری مالی ۲ ۱۶

 

محل برگزاری​ پیش نیاز شهریه ریال تعداد جلسات مدت – ساعت ساعت برگزاری روزهای برگزاری تاریخ شروع نام دوره ردیف
ساختمان شماره ۱​​ حسابداری شرکتها ۳.۱۸۰.۰۰۰ ۱۱ ۵۳ ۱۴-۱۹ دوشنبه ۹۳/۰۳/۱۹ حسابداری مالی ۳ ۱۷
​ساختمان شماره ۱​ حسابداری شرکتها ۳.۱۸۰.۰۰۰ ۱۱ ۵۳ ۱۴-۱۹ پنجشنبه ۹۳/۰۳/۲۹ حسابداری مالی ۳ ​۱۸
​ساختمان شماره ۱​ حسابداری موسسات بازگانی یا مالی ۲ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۵۳ ۱۴-۱۹ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۳۱ حسابداری صنعتی ۱ ۱۹
​ساختمان شماره ۱​ صنعتی ۱ ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۵۸ ۸-۱۳  شنبه ۹۳/۰۲/۱۳ حسابداری صنعتی ۲ ۲۰
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۳.۰۵۰.۰۰۰ ۹ ۴۵ ۸-۱۳ جمعه ۹۳/۰۲/۱۹ حسابداری شرکتها ۲۱
ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۳.۲۴۰.۰۰۰ ۵ ۲۴ ۸-۱۳ یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴ حسابداری پیمانکاری ۲۲
ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۴.۱۴۰.۰۰۰ ۱۰ ۵۰ ۸-۱۳ دوشنبه ۹۳/۰۲/۲۲ حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی ۲۳
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۴.۱۴۰.۰۰۰ ۱۰ ۵۰ ۱۴-۱۹ سه شنبه ۹۳/۰۲/۳۰ حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی ۲۴
ساختمان شماره ۱​​ کارشناسی ۴.۰۵۰.۰۰۰ ۱۱ ۵۵ ۸-۱۳ سه شنبه ۹۳/۰۲/۳۰ حسابداری مالیاتی ۲۵
​ساختمان شماره ۱​ مالی۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۷ ۲۸ ۱۴-۱۸ یکشنبه ۹۳/۰۲/۰۷ حسابداری با کامپیوتر (نرم افزار همکاران سیستم) ۲۶
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۲.۶۶۰.۰۰۰ ۵ ۲۵ ۱۴-۱۹ دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ حسابداری حقوق ودستمزد ۲۷
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۵۵ ۱۴-۱۹ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۷ درحسابداری مدیریت Excel کاربرد ۲۸
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی حسابداری یا صنعتی ۱ ۵.۸۲۰.۰۰۰ ۱۸ ۷۰ ۱۴-۱۸ یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴ کاربرد تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وآنالیز هزینه ها در تصمیم گیری ۲۹
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی حسابداری ۴.۲۵۰.۰۰۰ ۱۲ ۴۸ ۸-۱۲ دوشنبه ۹۳/۰۳/۱۲ نحوه تهیه صورتهای مالی و یادداشت های همراه ۳۰
​ساختمان شماره ۱​ صنعتی ۱ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۶ ۲۴ ۱۴-۱۸ یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴ بودجه بندی جامع ۳۱
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی حسابداری​ ​۳.۶۰۰.۰۰۰ ​۱۰ ​۴۰ ۱۴-۱۹​ ​پنجشنبه ​۹۳/۰۲/۱۸ ​حسابداری مدیریت ۳۲
​ساختمان شماره ۱​ لیسانس​ ​۳.۳۰۰.۰۰۰ ۸​ ​۳۲ ​۸:۳۰-۱۲:۳۰ ​دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵​ ​کشف تقلبات و فساد اداری و مالی ​۳۳
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی حسابداری​ ​۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱​ ​۴ ​۸-۱۲ ​دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵​ ​کارگاه آشنایی حسابرسی داخلی ۳۴
​ساختمان شماره ۱​ کارشناسی حسابداری​ ​۱.۵۶۰.۰۰۰ ۱​ ​۸ ​۸-۱۶ ​جمعه ​۹۳/۰۲/۱۹ ​کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی ۳۵

دوره های حسابداری و مالی (ساختمان شماره ۲)

محل برگزاری پیش نیاز ​ ​شهریه ریال ​تعداد جلسات ​مدت – ساعت ​ساعت برگزاری ​روزهای برگزاری ​تاریخ شروع ​نام دوره ​ردیف
ساختمان شماه ۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ سه شنبه ۹۳/۰۲/۰۹ مدیریت مالی ​۱
ساختمان شماه ۲ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۰ هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC ۲
ساختمان شماه ۲ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ چهارشنبه ۹۳/۰۲/۱۰ مبانی سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های بین المللی ۳
ساختمان شماه ۲ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ سه شنبه، چهارشنبه ۹۳/۰۳/۲۰ اندازه گیری و پاداش عملکرد ( آکورد) ۴
ساختمان شماه ۲​ ​۲.۷۰۰.۰۰۰ ​۴ ۱۶​ ۸-۱۲​ چهارشنبه ، پنجشنبه​ ۹۳/۰۳/۲۱​ برنامه ریزی و کنترل موجودی ​ ۵
ساختمان شماه ۲​ ۲.۸۰۰.۰۰۰​ ۴​ ​۱۶ ​۱۳-۱۷ چهارشنبه، پنجشنبه​ ​۹۳/۰۳/۲۱ ​نحوه محاسبه قیمت تمام شده و انعقاد قرارداد ۶
​ساختمان شماه ۲ ​۲.۸۰۰.۰۰۰ ​۴ ۱۶​ ​۸-۱۲ چهارشنبه ​ ​۹۳/۰۲/۱۷ ​هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات ۷

دوره های فن آوری اطلاعات (ساختمان شماره ۱)

محل برگزاری ​پیش نیاز​ ​شهریه ریال ​تعداد جلسات ​مدت – ساعت ​ساعت برگزاری ​روزهای برگزاری ​تاریخ شروع ​نام دوره ​ردیف
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۶ ۳۰ ۱۴-۱۹ یکشنبه ۹۳/۰۲/۲۸ کاربردی Excel ​۱
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۲۴۰.۰۰۰ ۶ ۳۰ ۸-۱۳ جمعه ۹۳/۰۲/۱۲ پیشرفته Excel ​۲
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۸ ۳۸ ۱۴-۱۹ دوشنبه ۹۳/۰۳/۰۵ MS-Access ​۳
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۳.۴۲۰.۰۰۰ ۱۰ ۴۰ ۸-۱۲ سه شنبه ۹۳/۰۲/۰۹ آشنایی با نرم افزار Spss ۴​
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۶ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ دوشنبه ۹۳/۰۲/۱۵ مدیریت امنیت و اطلاعات ۵​
ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۳.۲۴۰.۰۰۰ ۶​ ​۳۰ ۱۴-۱۹ ​شنبه ۹۳/۰۲/۲۷​ ​Photoshop ​۶
​ساختمان شماره ۱ کارشناسی ​۲.۹۵۰.۰۰۰ ۳​ ​۲۴ ​۸:۳۰-۱۶:۳۰ ​جمعه ۹۳/۰۳/۲۳​ مدیریت خدمات فن آوری ​اطلاعات ​۷

 

دوره های انرژی (ساختمان شماره ۲)

​محل برگزاری پیش نیاز​ ​شهریه ریال ​تعداد جلسات ​مدت – ساعت ​ساعت برگزاری ​روزهای برگزاری ​تاریخ شروع ​نام دوره ​ردیف
ساختمان شماره ۲ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ پنجشنبه ۹۲/۰۲/۱۱ مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان ​۱
ساختمان شماره ۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲ ۸ ۱۳-۱۷ سه شنبه ۹۳/۰۲/۳۰ مدیریت انرژی با تاکید بر کاربرد انرژی خورشیدی ​۲
ساختمان شماره ۲ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۲ ۸-۱۲ دوشنبه ۹۳/۰۲/۰۸ سیستم مدیریت انرژی عمومی ​۳
ساختمان شماره ۲ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶ ۸-۱۲ پنجشنبه ۹۳/۰۲/۱۱ سیستم مدیریت انرژی برمبنای ISO 50001 ۴

دوره های میزبانی و تشریفات بین المللی (ساختمان شماره ۲)

​محل برگزاری پیش نیاز​ ​شهریه ریال ​تعداد جلسات ​مدت – ساعت ​ساعت برگزاری ​روزهای برگزاری ​تاریخ شروع ​نام دوره ​ردیف
ساختمان شماره ۲ ندارد ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۶ ۳۰ ۸-۱۳ یکشنبه، سه­ شنبه ۹۳/۰۲/۰۷ پذیرایی و میزبانی بین المللی ​۱
ساختمان شماره ۲ ندارد ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۶ ۳۰ ۸-۱۳ دوشنبه،چهارشنبه ۹۳/۰۲/۰۸ تشریفات برای ماموران انتظامات ​۲
ساختمان شماره ۲ ندارد ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۴ ۲۰ ۸-۱۳ یکشنبه ۹۳/۰۳/۱۱ رفتار بین المللی و تشریفات ​۳

درباره مدیر سایت

مدیر سایت. با من از طریق epczoom در gmail.com در تماس باشید و به شبکه لینکداین این سایت به آدرس ir.linkedin.com/pub/epc-zoom/8a/b01/6b1 بپیوندید.

این مطلب را هم ببینید

تقویم آموزشی سال ۹۳ آکادمی DAS

اطلاعات تماس: تلفن: ۴۴۰۵۸۵۰۴                        …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *