پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی، ۲۰-۲۱ خرداد ۹۳

آشنایی با کنفرانس

تامین انرژی الکتریکی به عنوان یک رکن راهبردی، اساس توسعه فرهنگی، اجتماعی، علمی و صنعتی هر کشوری می باشد. به همین جهت صنعت برق در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه ای، خصوصاً آخرین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد وسیع و از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. جایگاه بخش تولید درصنعت برق، جایگاهی ممتاز و مهم به شمارمی آید. حجم سرمایه گذاری انجام شده و سطح تکنولوژی و دانش فنی بکار گرفته شده در این بخش از شاخص های نشان دهنده سطح این اهمیت می باشند. در مقایسه با بخش انتقال و توزیع که از معدود گرایشهای موجود در رشته مهندسی برق بهره علمی- تخصصی می برد، بخش تولید در واقع محل اتصال و هم افزایی رشته های مختلف علوم و مهندسی با گرایشهای متنوع آنها می باشد. رشته های مهندسی برق، مکانیک، عمران ،شیمی، مواد و متالوژی و برخی از رشته های علوم در کنار یکدیگر و در یک هارمونی هم افزاء نیروگاه های حرارتی را به عنـوان محصول نـهائی ارائه می نمایند. بنابراین بدون شک پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی را می توانیم رویدادی بزرگ و مهم و محل حضور و به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های محققین کشور در مهمترین رشته های مهندسی و علوم تلقی نمائیم. ویژگیهای خاص کنفرانس نیروگاههای حرارتی که عمدتاً نشات گرفته از ترکیب ساختاری این کنفرانس، که متشکل از همکاری و هم افزایی گروه معظم مپنا و دانشگاههای کشور می باشد، امری روشن و مبرهن است. اینک در پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی علاوه بر حفظ ویژگیهای قبلی، حضور و حمایت از انجمن های علمی-تخصصی مرتبط در کشور (به همراه امکان چاپ مقالات برتر در نشریات برخی از انجمن ها) در کنار انجمن مهندسی برق و الکترونیک (IEEE) به صورت مضاعف بر غنای کنفرانس افزوده است. مقدم کلیه محققین عزیز و گرانقدر کشور را برای حضور و ارائه یافته های مطالعاتی و تحقیقاتی گرامی داشته و به این وسیله از کلیه عزیزان دعوت به عمل می آوریم تا با تدوین یافته های خود در قالب مقالات علمی-تخصصی در رشد و اعتلای این رویداد علمی مشارکت نمایند.

دکتر علیرضا یزدی زاده – دبیر کنفرانس

دکتر سید ابراهیم افجه ای –  دبیر کمیته علمی کنفرانس

محورهای موضوعی

 1. اقتصاد انرژی
 2. حقوق انرژی داخلی و بین المللی
 3. ایمنی، امنیت، بهداشت شغلی و محیط زیست
 4. سرمایه گذاری، تأمین و مدیریت منابع مالی
 5. بورس انرژی و بازار برق
 6. مدیریت فناوری
 7. آموزش و توسعه منابع انسانی نیروگاه ها
 8. انرژی های تجدید پذیر
 9. تولید پراکنده و تولید همزمان برق، حرارت و آب شیرین
 10. مدیریت ساخت و احداث نیروگاه
 11. فناوری و دانش ساخت نیروگاه
 12. نوآوری و بهبود تجهیزات نیروگاهی
 13. مدل سازی، کنترل، حفاظت و قابلیت اطمینان واحد های تولید
 14. بهینه سازی نیروگاه
 15. بهره برداری، نگهداری و تعمیرات
 16. سوخت و احتراق در نیروگاه

کمیته برگزارکننده کنفرانس

اعضای کمیته علمی پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی

نام و نام خانوادگیسازمان
دکتر سید ابراهیم افجه ایدانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابوالفضل پیرایشدانشگاه شهید بهشتی
دکتر کیهان شش یکانیدانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین کاظمی کارگردانشگاه شهید بهشتی
دکتر علیرضا سیادتاندانشگاه شهید بهشتی
دکتر ارسلان حکمتیدانشگاه شهید بهشتی
دکتر مصطفی صدیقی زادهدانشگاه شهید بهشتی
دکتر علیرضا رضازادهدانشگاه شهید بهشتی
دکتر اسلام ناظمیدانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین میر محمدصادقیدانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد احمدیاندانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر علی اکبر افضلیاندانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر رامین حقیقی خوشخودانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر مجتبی خدرزادهدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر محمد صادق سپاسیاندانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر محمد عامریدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر محمد صادق قاضی زادهدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر محسن منتظریدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزیدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر حمید رضا مهدیانیدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر محمد اکبریاندانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر سید مجید نیکروشدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاددانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر حسنعلی قنبری مماندانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر داور ترکیدانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر محسن حمزهدانشگاه شهید بهشتی
دکتر مرتضی خردمندیدانشگاه شهید بهشتی
دکتر باقر شاملودانشگاه شهید بهشتی - پردیس شهید عباسپور
دکتر عباس علی آبادیگروه مپنا
دکتر علیرضا یزدی زادهگروه مپنا
دکتر فضل الله اسکندریگروه مپنا
مهندس محمد علی اکبریگروه مپنا
دکتر محمد اولیاءگروه مپنا- توگا
مهندس خلیل بهبهانیگروه مپنا
دکتر مجید بهمنیگروه مپنا- پرتو
مهندس بهنام حقیقیگروه مپنا
مهندس عبدالمجید رجبیگروه مپنا- مپنا بویلر
دکتر محمد حسین رفانگروه مپنا- مکو
دکتر حمید زرگرپورگروه مپنا
دکتر رسول شفائیگروه مپنا- پرتو
مهندس مسعود شکیباگروه مپنا
مهندس علیرضا شیرانیگروه مپنا- موننکو
مهندس محمد ابراهیم مصلیگروه مپنا
مهندس حمید مهتدیگروه مپنا- پارس
دکتر محسن حامدیدانشگاه تهران-گروه مپنا
مهندس عبد الرسول پیشاهنگتوانیر
مهندس همایون حائریتوانیر
مهندس محسن مرجانمهرپژوهشگاه نیرو
دکتر مهدی احساندانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسین عبد تبریزیدانشگاه صنعتی شریف
دکتر آریا الستیدانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد دورعلیدانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی محمد رنجبردانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمود فتوحی فیروزآباددانشگاه صنعتی شریف
دکتر کریم مظاهریدانشگاه صنعتی شریف
دکتر مسعود نیلیدانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد علی اخواندانشگاه تهران
دکتر مهدی اشجعیدانشگاه تهران
دکتر اشکان رحیمی کیاندانشگاه تهران
دکتر حسین شکوهمنددانشگاه تهران
دکتر محمود نیلی احمد آبادیدانشگاه تهران
دکتر مسعود شفیعیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجید صفار اولدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حیدرعلی طالبیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسین عسکریان ابیانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسن غفوری فرددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر گئورگ قره پتیاندانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر بهروز وحیدیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید حسین حسینیاندانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید کمال الدین نیکروشدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر داود دانش جعفریدانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید مصطفی حسینعلی پوردانشگاه علم و صنعت
دکتر علی خاکی صدیقدانشگاه صنعتی خواجه نصیر
دکتر علی غفاریدانشگاه صنعتی خواجه نصیر
دکتر کیومرث مظاهریدانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا بخشاییدانشگاه کوئینزلند
دکتر خشایار خراسانیدانشگاه کنکوردیا
دکتر مهرداد معلمدانشگاه سیمون فریزر
دکتر علی نبوی نیاکیدانشگاه تورنتو
دکتر قدرت الله حیدریانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

حامیان کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

 • آدرس: تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 • تلفن:     +۹۸ ۲۱ ۲۹۹۰۴۱۴۰
 • تلفکس:     +۹۸ ۲۱ ۲۹۹۰۴۰۸۷
 • پست الکترونیک: ipgc2014@sbu.ac.ir
 • سایت نمایشگاه: ipgconference.ir

 

نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی جانبی پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی در تاریخهای برگزاری کنفرانس (۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۹۳) در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه دستاوردهای گروههای مختلف صنعتی و دانشگاهی در معرض بازدید دانشجویان، اعضای هیات علمی، و متخصصین فعال دانشگاهی و صنعتی در حوزه صنعت نیروگاههای حرارتی قرار خواهد گرفت. در صورت تمایل به شرکت در نمایشگاه، با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید.

نمایشگاههای جانبی در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد. به این منظور غرفه های ۳متر در ۳ متر تهیه گردیده که اجاره هریک از این غرفه ها ۲۵۰ هزار تومان می باشد. جهت شرکت در نمایشگاه، تعداد غرفه های مورد نیاز و درخواست خود را تا تاریخ ۱۵/۲/۹۳ به نشانی دبیرخانه کنفرانس ایمیل کنید. تمامی درخواستهای رسیده بررسی شده و تا ۳۰/۲/۹۳ نتایج آن اعلام خواهد گردید.

ثبت نام

علاقمندان به حضور در کنفرانس می توانند با واریز هزینه ثبت نام مندرج در جدول زیر از طریق سایت کنفرانس اقدام به ثبت نام نمایند.

برای استفاده از امکان ثبت نام دانشجویی، ارائه کارت و شماره دانشجویی معتبر کافی است.

 قبل از ۷ / ۲ / ۱۳۹۳ بعد از ۷/ ۲ / ۱۳۹۳
نویسندگان مقالات پذیرفته شده رایگان رایگان
ثبت نام عادی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام دانشجویی ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۶۰۰,۰۰۰ ریال

 

جهت ورود به بخش پرداخت اینجا کلیک کنید.

برای واریز وجه ثبت نام در سایت پرداخت:

 • ابتدا گزینه «اشخاص حقیقی» را انتخاب نموده
 • سپس در قسمت «واحد دریافت کننده وجه» گزینه‌ی «دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر»
 • و در قسمت «موضوع واریز وجه» گزینه «پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی»

را انتخاب نمایید.

تاریخهای ویژه

مهلت دریافت مقاله کامل: ۹۲/۱۲/۵ —> 92/12/23 —> 92/01/20
اعلام نتایج پذیرش مقاله: ۹۳/۰۲/۰۱ —> 93/02/15
مهلت دریافت مقاله نهایی: ۹۳/۰۲/۰۷ —> 93/02/20

درباره مدیر سایت

مدیر سایت. با من از طریق epczoom در gmail.com در تماس باشید و به شبکه لینکداین این سایت به آدرس ir.linkedin.com/pub/epc-zoom/8a/b01/6b1 بپیوندید.

این مطلب را هم ببینید

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مواد مهندسی و متالورژی

فهرست مطالب۱ معرفی کنفرانس:۲ اهداف کنفرانس:۳ محورها:۴ برنامه های کنفرانس معرفی کنفرانس: نقش روز افزون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *