راهنماي ايمني پيش راه اندازي PSSR - شرکت ملی نفت ایران
راهنماي ايمني پيش راه اندازي PSSR - شرکت ملی نفت ایران

راهنمای ایمنی پیش راه اندازی PSSR – شرکت ملی نفت ایران – ۱۳۹۴

ترویج و نهادینه نمودن نگرش پیشگیرانه!یکی از اهداف راهبردی مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران برای استقرار و توسعه نظام مدیریت HSE بوده است.
توجه و التزام به ملاحظات HSE در مراحل اولیه طراحی و توسعه یک پروژه، نیاز به تغییرات آتی در زمان بهره برداری را به حداقل رسانده و کمک مؤثری در کاهش هزینه ها در آینده خواهد نمود. لذا پیش بینی و اجرای تمهیدات مورد نیاز در هر یک از مراحل طراحی، ساخت و نصب تاسیسات با توجه به پتانسیل و نوع خطرات احتمالی، از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است. در این بین یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مراحل اجرایی از نگاه وجود مخاطرات احتمالی و حوادث بالقوه، ورود به مرحله راه اندازی بوده و ضروری است تا خطرات محتمل با تمهیدات عمیق تری شناسایی و پیش بینی گردند و طی آن نواقص و عدم انطباق های مراحل طراحی و نصب مشخص شوند تا تاسیسات با کمترین حادثه راه اندازی و مورد بهره برداری ایمن قرار گیرند. در این ارتباط یکی از مهم ترین دستورالعملهایی که ضروری است هر یک از تاسیسات قبل از راه اندازی و ورود به مرحله بهره برداری، به طور دقیق و کامل به مورد اجرا گذارند، دستورالعمل ایمنی پیش راه اندازی می باشد.
در این راستا راهنمای ایمنی پیش راه اندازی Pre‐Start up Safety Review Guideline (PSSR) توسط مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۱ تهیه و از سوی مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران ابلاغ گردید. در آن مستند به تشریح فرآیند مطالعه PSSR با جزئیات کامل و تعریف الزامات مورد نیاز برای اجرایی شدن کار پرداخته شد. این مستند در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و نسخه اول آن، با هدف تکمیل و تعیین حداقل الزامات اجرای مطالعه PSSR تهیه و تدوین گردیده است، تا بدینوسیله اطمینان حاصل گردد که تمامی تاسیسات جدید یا طرح های توسعه ای و پروژه ها، همچنین واحدهایی که پس از یک دوره توقف طولانی و مهم قرار است مجددا در سرویس قرار گیرند، به طور کاملا ایمن بهره برداری می گردند. بدین ترتیب با هدف حفظ یکپارچگی طراحی واحد، تمامی الزامات ایمنی و فرآیندی در فازهای طراحی، ساخت و نصب قبل از راه اندازی واحد، مجددا کنترل می گردد.

فهرست مطالب
۱ پیشگفتار
۲ هدف
۳ دامنه کاربرد
۴ مستندات پایه
۵ نقش ها و مسئولیت ها
۶ الزامات انجام مطالعه PSSR
۶-۱ زمان انجام PSSR و تعیین محدوده مطالعات
۶-۲ چک لیستهای PSSR
۶-۳ ترکیب تیم PSSR
۶-۴ تهیه جدول زمان بندی انجام مطالعه PSSR
۶-۵ آموزش و اطلاع رسانی برنامه PSSR
۶-۶ بازدید از تاسیسات و گفتگو با پرسنل کلیدی
۶-۷ تکمیل چک لیست PSSR
۶-۸ گزارش PSSR
۹-۶ جلسات پیگیری
۶-۱۰ تائیدیه گزارش نهایی PSSR و ارجاع به کمیته واگذاری
۷ ممیزی و کنترل کیفیت عملکرد برنامه PSSR به صورت ادواری
۸ منابع و ماخذ
۹ پیوست ها
۹-۱ پیوست الف چک لیستهای PSSR
۲-۹ پیوست ب نمونه کاربرگ پیگیری
۹-۳ پیوست ج نمونه ای از گزارش جامع PSSR
۹-۴ پیوست د نمودار فرآیند
۵-۹ پیوست ه واژه نامه
۶-۹ پیوست و اختصارات

دانلود راهنمای ایمنی پیش راه اندازی PSSR – شرکت ملی نفت ایران – ۱۳۹۴

درباره ابوالفضل آهنی

ابوالفضل آهنی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. در ابتدا بیشتر متمایل به کاربرد آمار، هوش مصنوعی و تئوری تصمیم گیری برای مدلسازی ریاضی و حل مسائل پیچیده مهندسی و مدیریتی بود، ولی پس از همکاری با شرکتهای پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی مجذوب پیچیدگی های خاص این نوع پروژه های عظیم شد و برای مهار این نوع پیچیدگی ها، به جستجو و پیگیری مستمر مقالات و کتب تخصصی مربوطه پرداخت. پس از کسب تجربیاتی در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه، طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه، سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت HSE؛ او علاقه مند به ترویج دانش مدیریت پروژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *