فاطمه درخشانی

دانش آموخته فوق لیسانس مهندس شیمی از دانشگاه Birmingham هستم. بعد از اتمام دوره و بازگشت به ایران بلافاصله دوره آموزشی "مهندسی طراحی و شبیه سازی فرایند" را در مجمتمع عالی نوین پارسیان گذراندم (این دوره مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری می باشد). آماده همکاری مشترک با مهندسین ارشد به منظور کسب تجربه و دانش جدید و بازگشایی افق های روشن تر در آینده پیش رو.

محاسبات در مهندسی فرایند (ترجمه کامل)

انجام موضوعی محاسبات مهندسی فرایند در موثرترین حالت می تواند در این ۴ روش مطرح شود. هدف از محاسبات محتوای محاسبات روشی که در انجام محاسبات به کار برده می شود اجراکننده ی محاسبات هدف از محاسبات مهندسان به طور معمول محاسبات را به منظورهای متنوعی به شرح زیر انجام …

ادامه مطلب