مهدی نصری

دانلود روش اجرایی تامین – پاورپوینت

Procedures

در اغلب سازمانها روش‏های اجرایی و دستورالعملها در قالب فایلهای ورد و یا Pdf در اینترانت شرکت قرار داده میشود که ویژگی کلی آنها عبارتند از: خشک و غیر جذاب بودن طولانی و حوصله بر بودن شفاف نبودن عدم اتصال به سایر دستورالعملها / فرمها / اطلاعات مرجع مانند وندور …

ادامه مطلب