نصب و اجرا – سیویل و سازه

نکات مهم در اجرای سازه های فلزی پیچی

با گسترش صنعت ساختمان، یکی از روش های اجرای صنعتی ساختمان استفاده از اتصالات پیچی بصورت گسترده در این صنعت است. این موضوع در ساختمانهای بلند مرتبه نیز گسترش یافته و نقطه نظرات فنی و متفاوتی در این خصوص وجود دارد. همانطور که می دانیم در گذشته ساختمانهای عادی عمدتا …

ادامه مطلب