مهندسی فرآیند

محاسبات در مهندسی فرایند (ترجمه کامل)

انجام موضوعی محاسبات مهندسی فرایند در موثرترین حالت می تواند در این ۴ روش مطرح شود. هدف از محاسبات محتوای محاسبات روشی که در انجام محاسبات به کار برده می شود اجراکننده ی محاسبات هدف از محاسبات مهندسان به طور معمول محاسبات را به منظورهای متنوعی به شرح زیر انجام …

ادامه مطلب

محاسبات در مهندسی فرآیند

امروز داشتم مجله Chemical Engineering را ورقی می زدم که در قسمت Engineering Practice با مطلب جالب “محاسبات در مهندسی فرآیند” روبرو شدم. با هم خلاصه این مطلب را مرور می کنیم: هدف از انجام محاسبه ارزیابی فنی و یا اقتصادی یک واحد فرآیندی و یا یک یونیت خاص (برای مثال …

ادامه مطلب