HSE واژگان و تعاریف

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۲- انتشارات مرجع، اصطلاحات و تعاریف

۲- انتشارات مرجع (Reference publications) در بند دوم، سایر منابع اطلاعاتی و راهنمایی برای درک صحیح تر از OHSAS معرفی شده است؛ به ویژه خطوط راهنما برای استقرار OHSAS 18001 که با نام OHSAS 18002 منتشر شده و از طریق همین سایت نیز قابل دریافت است. ۳- اصطلاحات و تعاریف …

ادامه مطلب