کلیات و دامنه کاربرد

خاطره ای سیاه از معدن سنگ فدک

بعد از ظهر یکی از روزهای گرم مرداد ماه… از خواب بیدار شدم و برای شروعِ کار در نیمه­ ی دومِ روز لباس پوشیدم. در کمپ را که باز کردم، هوای گرم و شرجی به صورتم خورد… به طرفِ دفتر ایمنی راه افتادم… جلوی دفتر شلوغ بود. چند نفر از …

ادامه مطلب

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۳- الزامات عمومی، خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

۴- الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S management system requirements): در واقع الزامات اساسی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از این بند آغاز می گردد که خود دارای ۶ زیربند است. ۴-۱- الزامات کلی ۴-۲- خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای ۴-۳- طرح ریزی ۴-۴- …

ادامه مطلب

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۱- دامنه کاربرد (Scope)

در پست قبلی در خصوص کلیات سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001:2007) مطالبی عنوان شد و مقرر شد بندهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به ترتیب معرفی و تشریح گردد. در این راستا اولین بند این استاندارد با عنوان دامنه کاربرد، مورد بررسی تقصیلی قرار خواهد گرفت. …

ادامه مطلب

معرفی و دانلود گزارش “شکل دهی فرهنگ ایمنی از طریق رهبری ایمنی”

تعهد به ایمنی نباید یک اولویت محسوب شود بلکه یک ارزش است که همواره باید به عنوان مبنای تصمیم گیری ها، در هر سطحی به کار رود گزارش ۴۵۲ از سری انتشارات انجمن بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز یا OGP: International Association of Oil & Gas Producers در اکتبر …

ادامه مطلب

فرهنگ ایمنی، حلقه مفقوده سازمانی

وقتی صحبت از HSE: Health, Safety and Environment به میان می آید احتمالا نمی توان کسی را یافت که در اصل موضوع با آن مخالفتی داشته باشد. اتفاقا بسیاری از مدیران ما در تایید اهمیت و ضرورت وجود HSE همواره اعلام می دارند که اولویت اول ما رعایت نکات ایمنی …

ادامه مطلب

تبلتها و تلفن های هوشمند، همراه ضروری کارشناسان HSE

مقدمه پیش افتادن از آینده محتوم، کلید تسلط برآینده و رویدادهای محتمل یا غیرمحتمل آن است. فناوری های موجود و در حال توسعه بر روی تلفن های هوشمند و تبلتها مشاغل بسیاری را در دنیا دگرگون نموده و در این مسیر تخصص هایی چون بهداشت، ایمنی، محیط زیست، مدیریت بحران و شرایط اضطراری وآتش …

ادامه مطلب

دانلود نمونه برنامه زمانبندی استقرار سیستم IMS در سازمان

سیستم مدیریت یکپارچه (integrated Management System, IMS) در شرکتهای پروژه محور بر اساس استانداردهای زیر استقرار می یابد: QMS – ISO 9001:2008 QMS – ISO TS/29001:2010 SMS – OHSAS 18001:2007 EMS – ISO 14001:2004 HSEMS (OGP) – HSE-MS:1382 استقرار موفق سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان نیازمند برنامه ریزی دقیق، تعیین …

ادامه مطلب

رفتار ایمن و فرهنگ ایمنی

مقدمه با وجود اینکه تلاش های گسترده ای در جهت تکامل سیستم های ایمنی انجام گرفته است، بیشتر حوادث ایجاد شده ناشی از ضعف سیستم های ایمنی میباشد و به نظر میرسد این سیستم ها نیز به نوعی جایز الخطا هستند. پرداختن به دلایل وجود این ضعف میتواند به نوعی …

ادامه مطلب

مطالبی که در بخش HSE به آن خواهیم پرداخت

model of a HSE management system

مقدمه   پیشنهاد ما برای دسته بندی مطالب در بخش HSE عبارت است از: موضوع بندهای استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 کلیات و دامنه کاربرد مقدمه و بند ۱ HSE واژگان و تعاریف بند ۳ HSE الزامات سیستم مدیریت بندهای ۴-۱ و ۴-۲ و ۴-۴-۵ و ۴-۴-۶ و ۴-۵-۴ …

ادامه مطلب