اهداف و برنامه‏ های HSE

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۸- اهداف و برنامه ها

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت 8- اهداف و برنامه ها

۴-۳-۲- اهداف و برنامه ها (Objectives and Programmes): همان طور که می دانید استاندارد OHSAS بر پایه چرخه دمینگ (طرح ریزی، اجرا، کنترل و بازنگری) استوار است که به اختصار PDCA خوانده می شود. بنابراین در قدم اول بایست سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طرح ریزی شود. برای …

ادامه مطلب