وظایف و اختیارات

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۹- منابع، نقش ها، مسئولیت، پاسخگویی و اختیارات

۴-۴- اجرا و عملیات (Implementation and operation) ۱-۴-۴- منابع، نقش ها، مسئولیت، پاسخگویی و اختیارات (Resources, roles, responsibility, accountability and authority) پس از فاز برنامه ریزی (Planning) نوبت به اجرای برنامه های طرح ریزی (Do) شده می رسد. اجرای موفق سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مستلزم تعهد و …

ادامه مطلب