صلاحیت، آموزش و آگاهی

با ارگونومی لپ تاپ آشنا شویم

امروزه کامپیوترهای laptop بخش جدا نشدنی از زندگی و کار بسیاری از مردم شده است. با افزایش و بهبود امکانات کاری استفاده از این نوع کامپیوتر ها هم بالا گرفته است. لپ تاپ ها به دلیل ماهیت‏شان مشکلات جدیدی برای کاربران ایجاد می نمایند که از همه مهم‏تر افزایش دردهای …

ادامه مطلب

تشریح بندهای استاندارد OHSAS: قسمت ۱۰- صلاحیت، آموزش و آگاهی

همان طور که در توضیح بندهای قبلی استاندارد نیز ملاحظه گردید واژگان به کاررفته در متن OHSAS به صورت هدفمند انتخاب شده و لازم است در مورد هر واژه اطلاعات کافی ارائه گردد تا خواننده درک صحیحی از مفهوم آن داشته باشد. “صلاحیت” و “آگاهی” معنای متفاوتی دارند. “آگاهی” به …

ادامه مطلب

خاطره ای سیاه از معدن سنگ فدک

بعد از ظهر یکی از روزهای گرم مرداد ماه… از خواب بیدار شدم و برای شروعِ کار در نیمه­ ی دومِ روز لباس پوشیدم. در کمپ را که باز کردم، هوای گرم و شرجی به صورتم خورد… به طرفِ دفتر ایمنی راه افتادم… جلوی دفتر شلوغ بود. چند نفر از …

ادامه مطلب