موارد عمومی و کلیات

پروفایل برنامه ‏ریزی و کنترل پروژه – نادر خرمی راد

کسانی که می‏خواهند در زمینه برنامه ‏ریزی و کنترل پروژه فعالیت کنند، همواره می‏توانند با سر زدن به سایت آقای مهندس نادر خرمی راد، با مطالب جدید و آموزنده ‏‏ای روبرو شوند و از قلم سلیس و روان ایشان بهره‏مند شوند. با هم مرور سریعی بر این سایت داریم: برای هماهنگی با ایشان …

ادامه مطلب