QC

آزمونهای مخرب و غیر مخرب

آزمونهای کنترل کیفیت به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند: آزمونهای مخرب Destructive Testing, DT آزمونهای غیر مخرب Non-Destructive Testing, NDT آزمونهای مخرب در این نوع تست ، آزمایشهای مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام میشود و پس از انجام تست نمونه …

ادامه مطلب

بازرسی قبل از حمل -PSI- و دانلود استاندارد آئین کار مربوطه

بازرسی قبل از حمل (PSI – Pre Shipment Inspection) می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد: تصدیق قیمت کالا (Price Verification) بازرسی کمی و/ یا کیفی کالا بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل نظارت بر بارگیری یا تخلیه …

ادامه مطلب

معرفی و دانلود هندبوک بازرسی تجهیزات مکانیکی، کلیفورد ماتیوس

کتاب حاضر به ارائه راهنمایی های عملی و گام به گام برای بازرسی تجهیزات مکانیکی در صنایع نفت و گاز و نیروگاهی ارائه می کند. به نظر نویسنده کتاب آقای کلیفورد ماتیوس، شالوده و بنیان بازرسی،  FFP = fit for purpose بودن تجهیزات است (مطابق تعریف جوران از کیفیت). به …

ادامه مطلب

جلسه پیش بازرسی – Pre Inspection Meeting + دانلود نمونه فرم

جلسه پیش بازرسی (Pre-Inspection Meeting)، جلسه ای است که بین نمایندگان سازنده (Vendor)، کارفرما (Owner)، پیمانکار (Contractor) و بازرس (Inspector)، در محل کارخانه سازنده تشکیل می گردد که زمان آن پیش از شروع عملیات ساخت و با اطلاع قبلی از طرف سازنده به پیمانکار پروژه خواهد بود. هدف از تشکیل …

ادامه مطلب

راهنمای برنامه ریزی بازرسی ASQC E2-1996

برای مدیریت مناسب کنترل کیفیت پروژه، مطابق چرخه PDCA دمینگ در ابتدا بایست برنامه ریزی مناسبی انجام شود. در این مدرک پس از تعیین دامنه کاربرد، ارائه تعاریف و تعیین مبانی برنامه ریزی بازرسی (مسئولیت‏های سازمانی و اینترفیس‏ها، دسترسی به اطاعات)؛ به موارد زیر پرداخته می‏شود: برنامه‏ریزی منابع بازرسی محتوای برنامه های بازرسی …

ادامه مطلب

هندبوک کنترل کیفیت- مقالات کاربردی و دانلود نمونه فرمها

سایت inspection-for-industry.com مرجع خوبی برای دریافت مقالات و نمونه مدارک کنترل کیفیت است. در یک دسته بندی کلی می توان اطلاعات این سایت را بدین ترتیب دسته بندی نمود: مقالات عمومی Pre-Shipment Inspection بازرسی پیش از حمل (PSI) Third Party Inspection بازرسی شخص ثالث (TPI) Vendor Inspection بازرسی فروشنده Commodity Inspection بازرسی …

ادامه مطلب