کنترل کیفیت در فاز تامین

بازرسی قبل از حمل -PSI- و دانلود استاندارد آئین کار مربوطه

بازرسی قبل از حمل (PSI – Pre Shipment Inspection) می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد: تصدیق قیمت کالا (Price Verification) بازرسی کمی و/ یا کیفی کالا بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل نظارت بر بارگیری یا تخلیه …

ادامه مطلب

جلسه پیش بازرسی – Pre Inspection Meeting + دانلود نمونه فرم

جلسه پیش بازرسی (Pre-Inspection Meeting)، جلسه ای است که بین نمایندگان سازنده (Vendor)، کارفرما (Owner)، پیمانکار (Contractor) و بازرس (Inspector)، در محل کارخانه سازنده تشکیل می گردد که زمان آن پیش از شروع عملیات ساخت و با اطلاع قبلی از طرف سازنده به پیمانکار پروژه خواهد بود. هدف از تشکیل …

ادامه مطلب