معرفی مقاله

دانلود مقاله: حقوق و تعهدات پیمانکار در قرارداد کلید در دست در صنعت حفاری

چکیده مقاله: اکتشاف نفت و گاز یک سرمایه عظیم است و تغییرات ناگهانی و سختی محیطی سبب کاهش شدید این منابع زیر‌زمینی می‌شود. تاکنون حلقه مفقوده بسیار مهم در صنعت نفت و گاز، کمبود پروژه‌های با دوام از لحاظ اقتصادی نبوده بلکه کمبود سرمایه است، هر چند با گسست روابط …

ادامه مطلب