طرح‏ریزی فرآیندها – تامین

دانلود نمونه فرمهای پیش ارزیابی -PQ- پیمانکاران و سازندگان

یکی از مراحل اصلی خرید شناسایی تامین کنندگانی است که توانایی ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز پروزه را داشته باشند. این کار معمولا در ابتدای پروژه (حتی قبل از صدور MR اقلام و تجهیزات) انجام می شود و اغلب متولی آن واحد Sourcing بازرگانی است. بدین منظور، اغلب کارفرمایان تامین …

ادامه مطلب

نمونه دستورالعمل گردآوری مدارک صورت وضعیت پروژه- فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی

۱. هدف: نظامند کردن ارسال و دریافت مدارک صورت وضعیت فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی ۲. دامنه کاربرد یا محدوده اعتبار: کارشناسان کنترل پروژه، بازرگانی و پروژه فاز فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی ۳. تعاریف و اختصارات: WPR, Work Progress Report: گزارش پیشرفت کار ماتریس مدارک :این ماتریس …

ادامه مطلب

دانلود روش اجرایی تامین – پاورپوینت

Procedures

در اغلب سازمانها روش‏های اجرایی و دستورالعملها در قالب فایلهای ورد و یا Pdf در اینترانت شرکت قرار داده میشود که ویژگی کلی آنها عبارتند از: خشک و غیر جذاب بودن طولانی و حوصله بر بودن شفاف نبودن عدم اتصال به سایر دستورالعملها / فرمها / اطلاعات مرجع مانند وندور …

ادامه مطلب