پرونده موضوعی

پالایشگاه های کوچک – Mini Refineries

خلاصه مطالب: به منظور تبدیل کاندنسیت (میعانات گازی) به فرآورده های تولیدی از جمله، بنزین، گازوییل، نفتا و نفت فراهم می شود که این مهم ارزش اقتصادی زیادی برای کشور به همراه دارد.  امکان مصرف داخل و صادرات فراورده های تولیدی فوق به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی و …

ادامه مطلب

بازنگری ساختار قراردادهای نفتی

علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران در امور بین الملل و بازرگانی به روزنامه یومیوری شیمبون ژاپن گفت: دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران قصد دارد مشارکت شرکت های ژاپنی و اروپایی را برای توسعه پروژه های نفت و گاز خود افزایش دهد. وی افزود: ایران برای ترغیب و تشویق این شرکت …

ادامه مطلب