Tag Archives: مهندسی ارزش، مهندسی FEED

فصل ۹ هندبوک مهندسی شیمی Perry – برآورد هزینه و مهندسی ارزش

همانطور که می دانید مهندسی شیمی، به نوعی پایه پروژه های تعریف شده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است، لذا پیشنهاد من به مهندسین صنایع فعال در این صنعت این است که برای همزبان شدن با بقیه ارکان پروژه، آرام آرام با برخی کتب مرجع این رشته آشنا شوند. …

ادامه مطلب