Tag Archives: نمونه فرم PQ

دانلود نمونه فرمهای پیش ارزیابی -PQ- پیمانکاران و سازندگان

یکی از مراحل اصلی خرید شناسایی تامین کنندگانی است که توانایی ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز پروزه را داشته باشند. این کار معمولا در ابتدای پروژه (حتی قبل از صدور MR اقلام و تجهیزات) انجام می شود و اغلب متولی آن واحد Sourcing بازرگانی است. بدین منظور، اغلب کارفرمایان تامین …

ادامه مطلب

راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت EPC در طرح های عمرانی

Farshadfar-Rrahnamaie-aghd-gharardad-EPC

نویسنده این کتاب آقای مهندس محمد علی فرشادفر است که ایشان ضمنا کارشناس رسمی دادگستری هم هستند. نویسنده در فصل اول به اجمال به مرور مواردی مانند انواع قرادادهای پیمانکاری (روش های انجام پروژه)، فیدیک (FIDIC)، روش های تامین منابع مالی در طرح های عمرانی و غیرعمرانی می پردازد. در …

ادامه مطلب