Tag Archives: PMIS

سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS) – قسمت اول: از روستا به شهر

با ورودم به IOEC واقعا دچار بهت شدم و احساس کسی را داشتم که از یک روستا به یک شهر رفته: زیرا دیدم بیش از ۵ سال است که مکاتبات اداری از طریق سیستم اتوماسیون اداری شرکت انجام می شود و علاوه بر آن سیستمهای زیر وجود دارد / به …

ادامه مطلب